Program for årsmøte

Bilde fra Fjordabladet

Kjære NorBoer-medlem

På grunn av korona har vi valgt å holde årsmøte på Teams denne gangen, på søndag 18. oktober kl 1500. Innkalling er sendt ut tidligere på Facebook og publisert på hjemmesiden, her kommer resten av detaljene:

  • Vi starter møtet kl 1500
  • Foredrag om avl i små populasjoner kl 1530
  • Du ordner selv med kaffe og noe å bite i 🙂
  • Har du noe du vil dele med gruppa så er det flott om du sender inn dette på forhånd, så kan vi bruke litt tid til diskusjon etterpå. Send på mail til post@norboer.no

Vi håper på godt årsmøte og at alt står bra til over det ganske land.

Hilsen styret i NorBoer

Ørebrett hos geit

Vi har fra tid til annen kje som blir født med ørebrett, det eksisterer 2 typer ørebrett, horisonal og vertikal, og de har ulik betydning for videre avl. For det første ser ikke ørebrett pent ut, og det er noe de fleste ønsker å unngå i besetningen.

Horisontal ørebrett er kun skjønnhetsfeil, og i den sørafrikanske standarden beskrevet som uønsket, men ikke utslaktingsfeil.

Vertikal ørebrett har derimot helsemessige utfordringer som gjør dette til utslaktingsfeil.

Bilde fra Pinterest

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen sakset fra BoerGoats.com :

FOLDED EARS

by Keith Smith

Folded ears come in two types…

Vertical Fold (sometimes called «tube ear») – This is a cull defect and mechanical or surgical correction is not recommended.

What is «tube ear»? First, think about what an ear does… It radiates heat and it flaps down to keep casual trash out of the tube that leads into the head of the goat. All well and good for the radiating heat part. It’s the covering the opening in the side of the head that can be the problem.

The ear has to do that and, at the same time, let stuff out of the side of the head … stuff like puss, wax, insects. If it’s shaped like a tube instead of like a flap then that junk tends to accumulate inside and fester. More work for the herd keeper. Less health for the goat. And, there’s a fair chance that the goat’s offspring will have the same problem. And that’s why it’s a cull factor.

Horizontal Fold – The last inch or so of the ear tip is folded back and stuck in that position. Correction is usually easy in the first couple of hours after birth. This is a cosmetic defect that rarely results in problems if not corrected.

Within a couple of hours of birth dry the end of the ear, removing all birth fluids. Grasp the middle of the ear very tightly. Grasp the folded tip very tightly. SNAP the fold open. Clean the broken skin and apply a topical antibiotic. Sounds easy. Usually is.

Remember that I wrote, «this is a cosmetic defect»? Well, I had a judge tell me that a goat with a (horizontally) folded ear should never be brought into a ring. He can’t place the goat… He’d have to go to the bother of explaining the difference between horizontal and vertical folded ears to the people in the stands and «That’s not my job». He lost a lot of respect in my eyes that day.

Fixing a horizontally folded ear tip is easy. Just snap it open.

Fixing a vertically folded ear is easy. Just eat the goat.

Korona

Fra et tidligere årsmøte i NorBoer

Kjære medlemmer

Pga usikkerhet ift koronarestriksjoner har styret valgt å avlyse de planlagte Boergeitdagene i august. Et av hovedpunktene var besøk fra danske dommere som skulle lære oss om eksteriør og vurdering av avlsdyr.

Vi har så langt ikke bestemt hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år, oppdatert info blir å finne her og på facebook.

Vennlig hilsen Styret i NorBoer

God påske fra NorBoer

Contact photo

Hei alle NorBoere,

Den siste tiden har vi vert vitne til store endringer i verden og vi er alle blitt mer eller mindre berørte. Matproduksjonen må fremdeles gå sin gang og bonden er en viktig del av beredskapen.
Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Norboer ber alle om å følge råd fra myndighetene, vaske hendene og følge smittetiltakene på gården.
Det er også viktig å holde trykket opp med smittevernet mot dyra. Dette er kanskje en god tid til å få utbedret eller lukke avvik en har på gården sin.

Kjeeinga står for tur for mange av medlemmene våre nå og vi i styret oppfordre nok en gang dere som er med i ammegeit kontrollen å registrere data på kjea.
Hovedpunkter for registrering er:

•    Fødselsvekt
•    8-ukers vekt
•    6-måneders vekt

Mer detaljert info finnes på hjemmesiden.

Ammegeit kontrollen er et fint verktøy selv om du har en liten besetning. Det er blant annet lett å sjekke slektskap ved kjøpe dyr, det gir også en god oversikt av tilvekst, vaksinering, helsekort, dyre journal mm.

Tiden flyr og det er masse vi skal huske om våren når kjea kommer.
Vi har laget et års-hjul som Dere finner inne på siden vår: https://norboer.no/wp/?page_id=361
For denne årstiden tiden minner vi om:

•    Vaksinering av kje ved 8 ukers alder.
•    Melkeprøver for det som ønsker å selge livdyr.
•    Vurdere snyltebehandling ved beiteslipp.
•    Klau-skjæring

Flere av medlemmene har tatt seminkurs det siste årene og det er nå inseminører i de fleste veterinær soner som kan inseminerer i egen besetning. Dette er viktig for å få nytt blod til rasen.
Det første avkomma etter engelsk import semin er kommet og så langt ser dette bra ut.  Styret jobber vider med indekser i ammegeitkontrollen, men dette viser seg å være et tidkrevende arbeid.

På geitedagene som i fjor høst arrangertes på Geilo møttes flere av medlemmene, en trivelig og lærenyttig helg med vårt eget opplegg rettet mot boergeit.
I år planlegger vi i styret egne boergeit dager i august, om dette er gjennomførbart grunnet korona situasjonen vil tiden vise.

Vi ønsker Dere alle en god påske, ta godt vare på Dere selv og dyra.

Hilsen Tor Arne Sandvik
Leder

Planlegg avl

Planlegg avl i god tid, det er kanskje nå det er litt rolig i fjøset, hvor man kan legge planer for kommende avlssesonger. Kan du rekruttere avlsdyr i egen besetning, bruke semin, vurdere hvilke av dyra dine som er de beste å ha med videre?

Du finner gode råd i vår avlsplan for Norsk Boergeit.

Vi har nå fått satt opp fullstendige stamtavler for de importerte seminbukkene helt fra starten av, og du kan se hvilke som er i slekt med hverandre. Les mer om dette her: Importbukker

Har du spørsmål ? Ta kontakt på post@norboer.no

Smittevern

Med nye regler for flytting av dyr er det viktig å holde tak i gode rutiner og være samvittighetsfull i det daglige som husdyrbonde. Vi må ta vare på den kjempejobben som er gjort for å få en sunn og sjukdomsfri geitepopulasjon.

Her er link til en film NSG og Mattilsynet har laget om smittevern:

Lurer du på hvordan du skal få til dette i din besetning? Ta gjerne kontakt med oss i NorBoer, så kan vi bidra med råd og erfaringer fra andre geitebønder.

Innkalling til årsmøte 2019

Til alle medlemmer i NorBoer

Årsmøte 2019

Søndag 4. august kl 08.30

Vestlia Resort, Geilo

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i NorBoer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og delegater til underskrift av protokoll

3. Valg av referent og tellekorps

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av revidert regnskap og fastsettelse av kontingent.

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre

8. Valg av revisor

Styret har så langt ikke mottatt noen forslag til årsmøtet. Revidert regnskap vil bli tilsendt så snart det er klart, og vil også bli delt ut på møtet.

Ring om du trenger veibeskrivelse eller hjelp til å finne transport.

Det arrangeres Geitedagene 2019 den samme helga, se egen invitasjon.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i NorBoer

NorBoer – raselag for Norsk Boergeit

ved leder Tor Arne Sandvik

Øvstebø

5590 ETNE

Kontingent 2019

Alle medlemmer får i dag tilsendt faktura på kontingent. Årsmøtet i 2018 bestemte at det skulle være kun en type medlemskap, med flat kontingent på kr 200. Medlemskapet kan betales med faktura, vipps eller kredittkort, følg bare lenken i eposten du har mottatt.

Ordinært forfall for kontingenten er 1. mars, styret beklager at dette ble forsinket i år.

Vel møtt på Geitedagene 2019!

Hilsen Styret i NorBoer