Adferd

Geiter er sosiale dyr og søker sammen i grupper. De har en streng rangordning i flokken og etablerer sosial dominans ved å stange. Bukkene, og særlig bukkekjeene, rir på hverandre i forbindelse med dominansatferd. Geitene har et meget sterkt familiebånd, og en geit uten relasjoner til de andre i flokken vil ofte leve et ensomt liv i utkanten. Av den grunn anbefales det å kjøpe minimum 2 geiter om gangen.

Kje ute 2Geiter som er vant til menneskelig kontakt vil heller nærme seg fremmede enn å flykte fra de. Hvis de føler seg truet vil de møte faren ved å stille seg opp mot trusselen i flokk, de kan stampe i bakken med frambenet, fnyse høylytt og/eller stange. Det er derfor god grunn til å tro at flokkinnstingtet vil være positivt i møte med rovdyr.

 

Boergeitene er tross sin størrelse smidige og gode klatrere. De klatrer gjerne på trær, høyhekker, leskur, biler m.m. Dette kan selvsagt være til irritasjon for eier og være risikofylt i forhold til bl.a. klemming, men på den annen side kommer egenskapen godt med når det gjelder å spise fra trær og kratt på beitet. Geitene har kløyvd overleppe og undersøker alt med munnen. Gjem derfor godt unna det som ikke skal spises på.