Årsmøte 2023 søndag 15. oktober

Vi gjennomfører i år årsmøte søndag 15. oktober 2023 kl 1400.

Elektronisk møte på Teams, fysisk treff arrangeres 2 steder:

-Irene og Tåle Willerud,

Ulsrudbakken gård Ulsrudvegen 59, 2848 Skreia,
påmelding: taale@willerud.no

Charlotte Haukaas og Ingebrigt Kyrkjeeide,
Kyrkjeeide gård, 6783 Stryn,
påmelding: ingekyr@online.no

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i NorBoer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og delegater til underskrift av protokoll
3. Valg av referent og tellekorps
4. Godkjenning av årsmelding
5. Godkjenning av revidert regnskap og fastsettelse av kontingent.
6. Innkomne forslag
7. Valg av styre
8. Valg av revisor

Styret har mottatt 1 forslag til årsmøtet. Revidert regnskap vil bli tilsendt så snart det er klart, og vil også bli presentert på møtet.

Årsmøtet er i år på Teams, men på to steder er det mulig å treffes for å følge møtet felles, se adresser ovenfor. Her blir det enkel servering og hyggelig geiteprat og gode muligheter til å få en flott geitedag i forbindelse med årsmøtet.
For å ha riktig mengde mat trenger vi påmelding til disse gårdene innen 7. oktober. Dette gjøres direkte til mail som er nevnt ovenfor.

Alle medlemmer får link til møtet i god tid, og etter selve årsmøtet vil det blir følgende felles program på Teams:
– Parasitter hos geit – veterinær Charlotte Haukaas går gjennom viktige problemstillinger i forhold til parasitter hos geit, diagnostikk, forebygging og behandling
– Semin på geit – Vi ser presentasjon om hvordan semin foregår på geit, med metoden «Skudd i blinde», og snakker om helsegevinst og trygg blodsfornyelse i flokken
– Foring av geit, vi får høre fra Felleskjøpet og Norgesfor om deres utvalg av formidler og tilskuddsfor til geit

Vi sees! Hilsen styret i NorBoer