Stell

Foruten fôr og vann er det viktig å se til at dyrene trives og ser friske ut. De skal ha halen opp og være interessert når fôret serveres. Pelsen skal være skinnende og øynene blanke og våkne. Når man lærer flokken sin å kjenne vil man raskt oppdage hvis ei geit endrer atferd. De kan være syke en tid før de viser sykdomstegn, slik at det er viktig å raskt sette i gang tiltak eller eventuelt kontakte dyrlege.

Tre kje på beite

Når geitene går på innmarksbeite blir de utsatt for innvollsparasitter. Disse parasittene snylter på geitene og det kan resultere i at de taper seg, bli syke og i verste fall dør. Særlig kje og unge dyr er utsatt. Det er derfor viktig å behandle mot disse parasittene. Det er en fordel å ta avføringsprøver på forhånd for å orientere seg om hvor stort problemet er, og hvilke parasitter det er snakk om. Det gjør at geitene behandles etter behov, noe som reduserer faren for at parasittene skal bli resistente mot parasittmidlet. Det er viktig å huske at geit trenger større dose parasittmiddel enn en sau.

Boergeitas klauver vokser raskt og krever klipping 3-4 ganger i året. Her er det viktig med god klauvsaks. Noen foretrekker å klippe klauvene mens geitene står fanget ved fôrhekken, mens andre foretrekker å ha de i en klauvboks for å skåne ryggen, men da blir det noe mer håndtering av dyrene. En slik klauvboks kan man enkelt lage selv, se http://www.norboer.no/klauvboksen1.jpg . Klauvpleie er vel anvendt tid. Geiter med dårlig stelte klauver risikerer å få klauvbetennelse og blir halte, og det er vanskelig å rette opp forvokste klauver.