Importbukker

Her finner du stamtavler for boerbukkene som er importert. Nederst kan du lese en oppsummering av avlsråd for disse bukkene, og bruk av deres avkom.

Se kommentar nedenfor

De siste årenes bukker som er importert har noe slektskap med hverandre. Her er en oversikt over deres direkte slektskap, dersom man velger å pare deres 1.generasjons avkom med hverandre vil det gi halvparten av denne prosenten i innavlsøkning:

Central Alberta Tao, Almond Acres Ranger og Terraparks Apollo er ubeslektet med hverandre og de andre importbukkene.

Topknot Wilbur og Topknot Prince har 6,5 % slektskap med hverandre.

Terraparks Aspiro har følgende slektskap med
Terraparks Abraham 2,2 %
Terraparks Aspiro 0,0 %

TopKnot Freddy følgende slektskap med
Topknot Donny 5,0 %
Terraparks Abraham 8,8 %
Terraparks Apollo 0,0 %
Terraparks Aspiro 3,6 %

Topknot Donny har følgende slektskap med
Topknot Freddy 5,0 %
Terraparks Abraham 5,9 %
Terraparks Apollo 0,0 %
Terraparks Aspiro 3,6 %

Eksempel: Topknot Freddy og Topknot Donny er noe beslektet, 5,0 % direkte slektskap. Dette betyr at paring av deres avkom vil gi 2,5 % i økt innavlskoeffisient. Generell anbefalt grense for slektskap i paring av småfe er 12,5 %, men siden populasjonen av boergeit er så liten i Norge er det en god generell regel å holde innavlsgraden lavest mulig. Ammegeitkontrollen er et godt verktøy for å holde orden på innavslutvikling og lage avlsplan. Dette forutsetter at det er registrert slektskap i tilstrekkelig mange generasjoner bakover. Historikken på de siste importerte dyra blir registrert med 3 generasjoner, de andre har dessverre ikke latt seg registrere i Ammegeitkontrollen, vi må derfor ha med oss dette manuelt. Kontakt oss i raselaget om du trenger råd, på post@norboer.no .

Les mer om tiltak for god avl her: avlsplan