Månedlige arkiver: desember 2018

Helseopplysninger

Ved gjennomgang av helseopplysninger er det flere som opplever at behandlinger gjort av veterinær ikke automatisk er blitt lest inn elektronisk til din produsentregisteret, med overføring til Ammegeitkontrollen.

Det er flere feilkilder, men en kan være at veterinæren har glemt å gjøre den elektroniske registreringen som er pålagt.

Her har vi laget en liten huskelapp som du kan skrive ut og sette i permen hvor du har helsekort, så kanskje vi har eliminert en av feilkilden