Månedlige arkiver: februar 2014

Ny hjemmeside

Geitehode2Hjemmesiden til NorBoer er nå oppdatert med et nytt og forhåpentligvis forbedret design. Innholdet på siden er fortsatt det samme, men vil være under stadig utvikling. Her finner du informasjon om raselaget og ulik informasjon om boergeit. Vi har egne  kjøps- og salgssider og linker til medlemmenes hjemmesider og andre geitesider.

Vi håper du finner vår nye hjemmeside enklere å finne frem i.

Tidligere nyheter

23.10.13

Årsmøte 2013

Årsmøtet på Fefor ble gjennomført uten at andre enn styret deltok. Vi håper dette kan endre seg, og styret vil jobbe for å holde kommende årsmøter også I samband med de årlige Geitedagene, arrangert av bl.a. Tine og NSG.

Du kan lese mer om programmet for Geitedagene, og se alle foredragene her

Det var rikholdig program, mest for geitemelksbønder, men flere av foredragene inneholdt nyttig kunnskap om bl. a. foring og parasitthåndtering.

NorBoer fikk plass I programmet til et innlegg om raselaget og Boergeita I forbindelse med åpningen av arrangementet. Både NorBoer og boergeita ble senere nevnt flere ganger I løpet av det offisielle arrangementet. Her er foredraget om Raselaget, send det gjerne til de du kjenner som er interessert I Boergeit.

Flere av våre medlemmer deltok på seminkurs fredag formiddag og lørdag var det valgfrie utflukter til geitegårder I det vakre kulturlandskapet omkring Vinstra.

Her fra setra til familien Krogsveen I Kvitfjell:

2 krogsveen2

 

Festmiddagen lørdag kveld besto selvfølgelig av kje og geit fra ende til annen, det ble mange lovord til kokken og kjøkkenpersonalet. Styret takker for et flott arrangment I Geitas tegn, og håper å se flere av våre medlemmer på Geitedagene I åra som kommer.

 

13.05.13

Årsmøte 2013

Årsmøtet I 2013 holdes på Fefor Høifjellshotell I forbindelse med Geitedagene. Medlemmene får nærmere info.

3 fefor

 

 

 

 

 

Oppdatert standardkontrakt

Vi har oppdatert standardkontrakten for kjøp og salg av dyr. Se under kjøp og salg i hovedmenyen.

13.11.12

Geit med dialekt

Vi har fra et av våre medlemmer fått tips om en artikkel om geiter med dialekt. Det dreier  seg om dverggeiter, men mon tro om de ikke også kan overføres til våre Boergeiter. Les artikkelen ved å trykke her.

07.11.12

Seminkurs

Det har også I år vært arrangert seminkurs rundt om I landet. Mattilsynet og NSG gir tegn om at semin vil bli en stadig viktigere del av avlsarbeidet I tida som kommer. Følg derfor med I «Sau og Geit» og på hjemmesiden til NSG, slik at du kan melde deg på når det arrangeres kurs I nærheten av deg.

7seminor

 

Flere av medlemmene I østlandsområdet deltok på årets kurs I Ås: Her er et bilde av kursleder Anders Hilde.

 

 

 

 

 

05.11.12

Bedre sent enn aldri:  Landsskuet 2012 I Herning, hvordan var det?

Første helga I juli arrangeres hvert år Landsskuet I Herning, Danmark. Her er det utstilt de fleste husdyr, også boergeiter, og med dem kommer mange trivelige boeravlere. I år hadde vi gjort avtale med danske «Boergeder I Danmark (BiD)» om en enkel innføring I bedømmelse av Boergeit, besetningsbesøk hos Hans Holm Mortensen og deltakelse under geiteavlernes fellesmåltid på Landsskueplassen.

8bakken

Her er den norske delegasjonen I en avslappet øyeblikk.

 

 

 

9kurs

Vi følger interessert med når Henriette Olsen fra «Dansk Gede-Union»  beskriver kriteriene for show-bedømmelse.

 

 

 

 

10hhm

 

Så var det tid for besetningsbesøk. Hans Holm Mortensen  leder an på vei ut på marken.

 

 

 

 

 

11hhm2

 

 

Masse farger her

 

 

12hhm3

 

Flott Boerbukk blant Mohair-herrer

 

 

 

13ringen

 

Her er et par spente presentører, klare for show-ringen.

 

 

Og vi har dessverre ikke bilder fra festaftenen. Men alle som var med kan bekrefte at det var hyggelig og at det alltid er plass til flere. Sett av datoen I kalenderen neste år. Landsskuet 2013 arrangeres 4. til 6. juli.

01.11.12

Chestnutmeats

14chestnutHer er en artikkel fra et studiebesøk I England hos Marnie og Tim Dobson. De driver Chestnutmeats, hvor de selger kjøtt av storfe, svin og geit, både fra egen produksjon og 7 andre produsenter.  De har melkegeiter, boerkrysninger og rene boer-bukker.

 

08.08.12

Medlemsnytt

Hei alle NorBoer-medlemmer.

Vi håper sommeren har vært snill med dere og dyra, og at dere ikke har regnet helt bort. Arrangementet vi hadde under Landsskuet i Danmark i starten av juli ble et hyggelig, lærerikt og sosialt samlingspunkt, og vi takker de som deltok og var med på å lage den gode stemningen. Det kommer en artikkel på hjemmesiden om litt.

Seminkurs for høsten er satt opp i ulike deler av landet, vi oppfordrer til å melde seg på der hvor det lokalt passer for den enkelte. På det sentrale østlandet var det opprinnelig ikke satt opp kurs, men NSG har nå satt opp kurs på ÅS, lørdag 6. oktober kl 10:00-16:00.

Den teoretiske delen tar vi i NSG sine kontorlokaler, Moerveien 2a (3.etg.) og den praktiske delen blir i geitefjøset på UMB.

Påmelding direkte til Ingrid Rimeslåtten Østensen på mailadresse: ingrid@nsg.no senest 14 dager før kursstart.

Her er generell informasjon om kurs for hele landet: http://www.nsg.no/geit/oppfriskningskurs-eierinseminering-2012-article3921-608.html

20.06.12

Klauvboks

Nå finner du en nyttig artikkel som viser hvordan du selv kan lage en klauvboks, for å sette geitene I og forenkle arbeidet når du skal klippe klauver. Se mer her.

Vi er snart klare for Danmarkstur. Flere medlemmer har hengt seg på og planlegger tur til Landsskuet I Herning, Danmark.

Skuet har I seg selv et variert program med kåringer og ulike show, og for NorBoers medlemmer har vi I tillegg fått istand disse aktivitetene:

Torsdag 5. juli, ca kl 17: Innføring I eksteriørbedømmelse av boergeit

Fredag 6. juli, på ettermiddagen: Besetningsbesøk hos Hans Holm Mortensen, I nærheten av Holstebro

Fredag 6. juli, kl 1800: Vi er invitert til fellesspisning sammen med vår søsterforening BiD.

Dersom du også vil være med, nøl ikke, send oss en mail og meld deg på!!

06.06.12

Medlemsnytt

Sommeren setter endelig foten i landet vårt, godt for både folk og dyr.

4boerVi håper dere har hatt ei trivelig kjeings-tid, og at det er født mange flotte representanter for framtida i Boer-næringa.

Vi har hatt styremøte og her er noen nyheter:

 

Vi skal utarbeide informasjonshefte om Boergeit og ei kokebok med oppskrifter og tips med geit- og kjekjøtt. Dette blir hefte som dere får kjøpe til kostpris. Infoheftet er flott å kunne levere til interesserte livdyrkjøpere og kokeboka er super å kunne sende med når man selger kjøtt.

Vi jobber videre med å nøste opp i hvordan vi kan få til klassifisering av boerslakt. Det beregnes ikke omsetningsavgift for kje- og geitekjøtt, og fordi det er denne avgiften som finansierer kjøttkontrollen, er det ingen offisiell klassifiseringsplikt. Men vi jobber videre med saken og holder dere oppdatert underveis.

NorBoer er nå registrert i Enhetsregisteret, og har org nr. 997 964 705.

Den nye importsæden fra England er nå klar til fordeling for høstsesongen. Ta kontakt dersom du som er NorBoer-medlem ønsker å få tilgang til denne sæden.

Hvis alt går som det skal vil det også bli tilgjengelig norsktappet Boer-sæd fra NSG i høst, denne vil få en lavere pris en importsæden, og kan da brukes fritt uten restriksjoner. Vi regner med at dette blir presentert i seminkatalogen fra NSG senere på året.

Det er satt opp seminkurs kommende sesong, se her: http://nsg.no/geit/oppfriskningskurs-eierinseminering-2012-article3921-608.html

Si ifra hvis du ønsker kurs og ikke dekkes av disse områdene, hvis man klarer å samle minst 5 brukere kan det være mulighet for at det settes opp lokale kurs.

Vi har kontakt med Animalia for å utrede muligheten for å få rapporter som kan begynne å ligne på indekslister for Boergeit. Jo flere som er medlem I Ammegeitkontrollen, jo nærmere vil vi komme dette målet.

Neste begivenhet er Landsskuet i Danmark 5. til 7. juli i år. Vi håper viser mange medlemmer der, kanskje vi får til et eget Norboer-arrangement samtidig. Si gjerne ifra om du/dere tenker dere til utstillingen, så kan vi komme sammen og snakke boergeit.

Les mer om utstillingen her: http://landsskuet.dk/

Og litt gladnyheter, hvis du ikke har sett det før: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/geitekillingen-tassen-gjenopplivet-med-elektrosjokk-3778167.html

Ha en flott sommer, hvorenn du er!

Hilsen styret i NorBoer

06.11.11

Hva skjedde på Generalforsamling

15aarsmoeteDet har vært avholdt Generalforsamling I NorBoer, på Nordheim gård I Eidsvoll. Resultatet ble noen justeringer I Standarden, vi har nå 3 godkjente fargevariteter av Norsk Boergeit: Foredlet, fullfarget og Flerfarget. Dette gjør at vi kan ta vare på og bruke dyr i avlen som har fargefeil, men som ellers er gode og rasetypiske boergeiter. Med det smale genetiske mangfoldet vi har her I landet ser vi dette som en god strategi for å ikke miste verdifullt avlsmateriale.

Det ble også vedtatt at styret I kommende periode skal jobbe for å få til enheltlige retningslinjer for klassifisering av boerslakt, og se på mulighetene for å få gjennom en prisdifferensiering på slakt av norsk melkegeit mot våre geiter.

07.03.11

Medlemsnytt

Vi har hatt styremøte I NorBoer, og har endel på gang. Vi fordeler nå resterende doser av importsæden fra Canada, de som har meldt interesse tidligere vil få sjansen til å få av de resterende dosene.

20aarsmoteVi har laget veiledende prisliste og forslag til kontrakt for bruk ved handel med livdyr av Boergeit. Vi håper dette kan være gode hjelpemidler for å få til ryddige forhold rundt alt som har med livdyrhandel å gjøre.

Ammegeitkontrollen er Norges nasjonale stambok for Boergeit, vi oppfordrer derfor alle til å melde seg inn. Her blir det på litt sikt muligheter for å få indeksberegninger av dyra dine, og du får fullstendig oversikt over besetningen til enhver tid. Du kan registrere alle hendelser, veiinger osv, og ta ut rapporter selv når du har bruk for det. Medlemskap I Ammegeitkontrollen koster ca kr 1000,- og du melder deg inn via ditt slakteri. Her kan du legge grunnlaget for godt avlsarbeid I tida som kommer, bl.a. med tilgang til semin av importdyr og rapporter som kan sammenlignes opp mot avlsplanen for Norsk Boergeit.

Stå på, og lykke til med vårsesongen!

Styret I NorBoer

12.09.10

Medlemsnytt

17geitefjoset

Her er snart ett år gått. I NorBoer har vi I 2010 hatt fokus på dyrevelferd, I form av et prosjekt for å komme igang med semin på Boergeit, og import av nytt genmateriale.

 

 

 

 

18hildeSeminkurs er nå gjennomført over hele landet I NSG’s regi, og undertegnede deltok ved kurset som ble holdt ved geitefjøset på UMB.

Kurset gikk over 1 dag, og tok for seg enkel anatomi, utstyr, brunstpåvisning og praktiske øvelser. Kursleder var veterinær Anders Hilde, og han ledet det hele på en sikker og fengende måte.

 

 

 

19gladeDet føltes som et svært nytting kurs, og vi er alle spent på hva resultatene blir I 2011. Det ble også et flott forum for å møte andre geitefolk I området, og teknikken ga oss noen kjærkomne avbrekk som ble flittig benyttet til å dele erfaringer om andre ting ved geiteholdet.

 

6 NorBoere deltok ved kurset på UMB, og neste generasjon inseminører skal tidlig krøkes….

Sædimporten ser også ut til å gå I orden, vi venter sæd fra to Canadiske bukker I løpet av oktober hvis alt går etter planen. Sæden distribueres av NSG, og de interesserte har reservert doser  for denne sesongen. Vi er også I dialog med et Australsk firma om import derfra for sesongen 2012. Så nå er det bare å henge I stoppen og trene for å bli gode inseminører. Er du NorBoer medlem og interessert I å komme igang med semin, ta kontakt med en gang.

Årsmøte I laget er snart på trappene, medlemmer får informasjon om ikke lenge.

03.11.09

Hva skjedde på Generalforsamling?

20aarsmoteGjennomført Generalforsamling I NorBoer.

25. oktober 2009 gjennomførte vi den første ordinære generalforsamlingen I NorBoer. Møtet ble holdt på Glittre Gård I Hakadal, hvor Tomas og Kjell holder på med Boergeit som en av produksjonene på gården. Møtet gikk rolig for seg, et par endringer I Standarden og en liten navneendring er ting man kan merke seg som resultater.

21krogsveen12Etter at Generalforsamlingen var over bød programmet på en gjennomgang av hvordan man skal vurdere avlsdyr.Vi hadde besøk av geitedommer Øyvind Krogsveen fra Fåvang, som hadde reist langt I årets første snøvær.

Vi startet med en teoritime om hvordan geitekroppen er bygd opp og fikk lære navn på ulike kroppsdeler og kroppsmål. Så gikk vi til fjøset tok enkelte geiter I nærmere øyesyn. En konklusjon var at dette var svært lærerikt, og at vi alle ser annerledes på våre egne dyr etter et slikt kurs. En oppfordring fra Krogsveen var å komme igang med kåring av bukkekje så snart som mulig.

De oppmøtte var alle fra nærområdet, vi håper at vi ved neste generalforsamling kan engasjere NorBoere fra andre deler av landet, kom gjerne med forslag til møtested og -tema, neste generalforsamlaing skal holdes I oktober 2010.

06.09.09

Årsmøte I NorBoer

Det blir årsmøte I NorBoer søndag 25. oktober 2009, stedet er Glittre Gård I Hakadal. Mer iformasjon kommer snart.

04.04.09

Geitedagene 2009

I samarbeid med TIne og Geit Øst arrangerer NSG Geitedagene på Beitostølen 21. – 23. August 2009. Mange interessante foredrag og temaer. Les mer I «Sau og Geit» nr 2/2009. Kan også leses her, bla til side 47: http://www.nsg.no/doc/magasin/sau_og_geit_2_2009/stor/index.html

15.01.09

Dyrevelferd

Sakset fra www.nsg.no : «Dyrevelferd hos geit. Nå er kurstilbudet «Dyrevelferd hos geit» endelig klart.

Fra 1. januar 2010 vil det være krav til dokumentert kompetanse i husdyrholdet. Kursopplegget «Dyrevelferd hos geit» vil tilfredsstille dette kravet for geiteholdere i henhold til Forskrift om velferd for småfe § 5.

For mer informasjon, gå inn på www.husdyrvelferd.no  og velg geit i menyen til venstre»

26.09.08

Ammegeitkontrollen 

Sakset fra www.animalia.no : «Ammegeitkontrollen. Animalia har lansert Ammegeit Web. Ammegeit Web er laget med utgangspunkt i Sauekontrollen Web. Programmet kan brukes til å registrere individ og produksjonsopplysninger om ammegeiter.

Ammegeitmiljøet har i lengre tid hatt et sterkt ønske om å komme i gang med registrering av produksjonsopplysninger som skal samles i en sentral database. Dette gir mulighet for å få oversikt over dyr og avstamming, samt bedre planlegging av avlsarbeidet.

For spørsmål eller innmelding, ta kontakt med ditt raselag eller send e-post til brukerstotte@animalia.no. »

07.04.08

Møte med NSG, Animalia og andre småraselag

NorBoer deltok I dag på møte med NSG, Animalia og representanter for småraselag av kjøttgeit I Norge. Målet for møtet var å komme fram til en felles plattform for registrering av kjøtt- og ull-geit I Norge. Resultatet av møtet ble at Animalia skal utarbeide et kostnadsoverslag for å tilpasse Sauekontrollen til bruk for våre registreringer. Prisen vil måtte deles på de interesserte småraselagene. Det ble også satt fokus på omsetningsavgift. Dette er pr I dag ikke innkrevd for geiteslakt, som det eneste kjøttslaget. Vi vil sammen med de andre småraselagene og NSG se på hva det vil føre til å innføre omsetningsavgift også for geit og kje. I så fall vi finasnisering av tilpasningene I Sauekontrollen mest sannsynlig kunne hentes herfra.

04.03.08 

Presentasjon i «Sau og Geit»

NorBoer blir presentert på www.nsg.no  . Vi får inn en pressemelding I medlemsbladet «Sau og Geit» nr 3, men du kan lese artikkelen allerede nå, trykk bare her

14.02.08 

Kjeing

De første kjea har sett sitt lys i fjøset hos Magnar og Sveinung Skjerahaug. Her skal det også flyttes inn i helt ny driftsbygning, så det blir ekstra trivelige tider framover på gården.

10.02.08 

Registrering 

Forsinkelse av registrering I Sauekontrollen

Som kjent skal vi I NorBoer benytte Sauekontrollen til registering og måling av avlsdyr. Sauekontrollen lanserer sin web-versjon 3. mars, og vi har vært forespeilet samme dato som startskudd for registrering av Boergeit. Dette krever imidlertid ytterligere tilpasning, og kan derfor ikke settes ut I livet denne datoen. Vi venter å kunne komme tilbake med mer informasjon I midten av april.

Sekretæren

13.10.07: 

Pressemelding 

Dannelse av NorBoer – avlslag for Boergeit

Boergeita er på frammarsj i Norge, bevisstheten rundt geitekjøtt er stigende og flere av oss Boer-bønder har sett nødvendigheten av å danne eget raselag. Det befinner seg Boeravlere fordelt ut over store deler av landet, fra Farsund til Lofoten. Vi er derfor en lite homogen masse og det ble vanskelig å samle hele flokken. Men lørdag 13. oktober lyktes det å samle 4 engasjerte geitebønder for å danne NorBoer – avlslag for Boergeit. Stedet var Glittre Gård i Hakadal, og bøndene var Kjetil Olsen Husemoen fra Våle i Vestfold, Lise Nicoline Hartviksen fra Nittedal og Tomas Arnheim og Kjell Myhrer, begge fra Hakadal.

Boergeita er en rase med fremragende egenskaper når det gjelder tilvekst og kjøttkvalitet, for eksemper kan slaktevekt på 8 mnd gamle kje lett komme opp i 20 kilo. Dette er resultater av over 50 års målrettet avlsarbeid med utspring i Sør-Afrika. Boergeiter skiller seg fra norske geiter først og fremst ved størrelsen. Ei voksen geit kan komme opp i 80 kg, bukker 130 kg. Boergeita er kortpelset med noe underull om vinteren, de har hengeører og søkes godkjent i Norge i 2 fargevarianter: ”Foredlet”, med hvit kropp og rød-brunt hode, og ”Fullfarget”, hvor minst 95 % av dyret har en av fargene rød, sjokoladebrun eller sort.

For å videreføre dette avlsarbeidet, så vi det som viktig å legge grunnlaget for et Norsk avlsprogram for Boergeit. Det var naturlig å tenke på NSG som nærmeste samarbeidspartner, det er derfor et krav at man må være NSG-medlem for å bli medlem av avlslaget.

NorBoer ble dannet med disse formålsparagrafene:

1.      Fremme interesse for og kjennskap til Boergeit

2.      Ivareta alle medlemmers interesser og henvendelser uten forskjellsbehandling

3.      Utforme og vedlikeholde rasestandarder og avlsmål for Boergeit

4.      Delta aktivt i avlsarbeidet etter gjeldende rasestandarder og avlsmål.

Foreningen vil jobbe sterkt for et levedyktig avlsprogram, siden det finnes under 500 dyr av rasen i Norge. Viktige virkemidler vil være stambokføring, avkomsgransking, inntak av seminbukker til bukkestasjon og også import av sæd i henhold til retningslinjer fra Koorimp. Slik kan man utvikle den norske Boer-stammen og samtidig begrense risikofylte livdyrimporter. Videre kom det fram forslag fra kommende medlemmer om å utarbeide veiledende priser for omsetning av skinn, kjøtt og livdyr.

Møtedagen gikk med til arbeid med å utforme vedtekter for avlslaget, standard og avlsplan for Norsk Boergeit. Men man må jo også ha mat, og hva er da mer naturlig enn å grille geitepølser laget av Gunnar Østli Pølsemakeri på Maura i Nannestad. Og til dessert: Ostekake basert på Snøfrisk kremost.

Vi håper å kunne bringe nytt til alle Boerinteresserte gjennom Sau og Geit, og vi er også å treffe på nettstedet www.norboer.no. Mailadresse til NorBoer er post@norboer.no.

For den som er interessert, ta kontakt, så sender vi mer informasjon. Det koster kr 150 for enkeltmedlemskap, kr 200 for familiemedlemskap.

Kjell Myhrer, sekretær