Årshjul

Her er et årshjul med tips og informasjon om ting å ta tak i gjennom året for oss som holder på med boergeit.

hjul

Mye er basert på råd og erfaringer, og har du andre råd eller flere tips så ikke nøl med å sende oss disse på post@norboer.no

 

 

 

 • Pulpanyrevaksine – Covexin 8 / Ovivac P, 2-6 uker før kjeing, injeksjon, utføres av veterinær
 • Kosidiebehanding Baycox / Vecoxan, 7 dager etter beiteslipp, reseptbelagte midler
 • Klauvskjæring – innsett, jul, kjeing, utslipp, kanskje på sommeren hvis man har beiter med bare mykt underlag. Her er beskrivelse av hvordan klauvene bør skjæres/klippes.
 • Snyltebehanding – vår, 1 mnd etter utslipp, høst før innsett, ellers etter behov avdekket av Avføringsprøver. Dosering 1,5 x sau, doser alltid utifra vekta på det tyngste dyret. Stadig underdosering er en viktig årsak til resistente snyltere. Liste over preparater:
  • Panacur/ Valbazen (oral behandling)
  • Ivomec / Eprinex (både midler til oral og pour-on behandling)
 • Melkeprøver, sendes årlig til Mastittlaboratoriet i Molde for å etablere og vedlikeholde helsestatus tilsvarende Friskere Geit.
  • Helseprogrammet er avsluttet som prosjekt, og hvis man ikke er medlem fra før, ta kontakt med Helsetjenesten for Geit for innmelding, Liv Sølverød Mob: +47 95 25 23 17. E-post: liv.solverod@tine.no .
  • Prøvemateriell bestilles hos Mastittlaboratoriet, tlf 918 66 600 eller på mastittlab.molde@tine.no. Oppgi antall geiter.
  • Vent 2 uker etter kjeing før du tar prøver, da ellers immunstoffer kan gi forstyrrende resultater i prøvene. Vask og tørk jur og fingre mellom hver prøve, bruk gjerne desinfeksjonssprit i tillegg. Alle prøver merkes med produsentnummer og individnummer på dyret.
  • Frosne prøver (1 pr geit) sendes i posten så snart du har tatt prøver av alle dyra i laktasjon. Send pakka tidlig i uka, ellers blir prøvene fort ødelagt i sendinga. Har du en Tine-melkeprodusent i nærheten, er det beste å få sendt prøvene med melkebilen.
 • Mineraltilskudd bør gis hele året, det finnes mange varianter, men det er gode erfaringer med bruk av e-vitamin, biotin- og selentilskudd i inneforingsperioden, i tillegg til mineralstein og saltstein beregnet for storfe og geit gjennom hele året. Endel velger å legge ned mineralbolus og har god erfaring med dette.
 • Kontaktinfo til veterinærer med god kunnskap om Boergeit:
  • Inge Midtveit:
   inge@animax-vet.com
   mobil 913 50752
  • Charlotte Haukaas
   mobil 992 23314
  • Norges Veterinærhøyskole
   ved Nina Fjerdingby eller Helene Ween
   tlf 67 23 22 22 kl 9 – 15