Ørebrett hos geit

Vi har fra tid til annen kje som blir født med ørebrett, det eksisterer 2 typer ørebrett, horisonal og vertikal, og de har ulik betydning for videre avl. For det første ser ikke ørebrett pent ut, og det er noe de fleste ønsker å unngå i besetningen.

Horisontal ørebrett er kun skjønnhetsfeil, og i den sørafrikanske standarden beskrevet som uønsket, men ikke utslaktingsfeil.

Vertikal ørebrett har derimot helsemessige utfordringer som gjør dette til utslaktingsfeil.

Bilde fra Pinterest

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen sakset fra BoerGoats.com :

FOLDED EARS

by Keith Smith

Folded ears come in two types…

Vertical Fold (sometimes called «tube ear») – This is a cull defect and mechanical or surgical correction is not recommended.

What is «tube ear»? First, think about what an ear does… It radiates heat and it flaps down to keep casual trash out of the tube that leads into the head of the goat. All well and good for the radiating heat part. It’s the covering the opening in the side of the head that can be the problem.

The ear has to do that and, at the same time, let stuff out of the side of the head … stuff like puss, wax, insects. If it’s shaped like a tube instead of like a flap then that junk tends to accumulate inside and fester. More work for the herd keeper. Less health for the goat. And, there’s a fair chance that the goat’s offspring will have the same problem. And that’s why it’s a cull factor.

Horizontal Fold – The last inch or so of the ear tip is folded back and stuck in that position. Correction is usually easy in the first couple of hours after birth. This is a cosmetic defect that rarely results in problems if not corrected.

Within a couple of hours of birth dry the end of the ear, removing all birth fluids. Grasp the middle of the ear very tightly. Grasp the folded tip very tightly. SNAP the fold open. Clean the broken skin and apply a topical antibiotic. Sounds easy. Usually is.

Remember that I wrote, «this is a cosmetic defect»? Well, I had a judge tell me that a goat with a (horizontally) folded ear should never be brought into a ring. He can’t place the goat… He’d have to go to the bother of explaining the difference between horizontal and vertical folded ears to the people in the stands and «That’s not my job». He lost a lot of respect in my eyes that day.

Fixing a horizontally folded ear tip is easy. Just snap it open.

Fixing a vertically folded ear is easy. Just eat the goat.

Korona

Fra et tidligere årsmøte i NorBoer

Kjære medlemmer

Pga usikkerhet ift koronarestriksjoner har styret valgt å avlyse de planlagte Boergeitdagene i august. Et av hovedpunktene var besøk fra danske dommere som skulle lære oss om eksteriør og vurdering av avlsdyr.

Vi har så langt ikke bestemt hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år, oppdatert info blir å finne her og på facebook.

Vennlig hilsen Styret i NorBoer

God påske fra NorBoer

Contact photo

Hei alle NorBoere,

Den siste tiden har vi vert vitne til store endringer i verden og vi er alle blitt mer eller mindre berørte. Matproduksjonen må fremdeles gå sin gang og bonden er en viktig del av beredskapen.
Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Norboer ber alle om å følge råd fra myndighetene, vaske hendene og følge smittetiltakene på gården.
Det er også viktig å holde trykket opp med smittevernet mot dyra. Dette er kanskje en god tid til å få utbedret eller lukke avvik en har på gården sin.

Kjeeinga står for tur for mange av medlemmene våre nå og vi i styret oppfordre nok en gang dere som er med i ammegeit kontrollen å registrere data på kjea.
Hovedpunkter for registrering er:

•    Fødselsvekt
•    8-ukers vekt
•    6-måneders vekt

Mer detaljert info finnes på hjemmesiden.

Ammegeit kontrollen er et fint verktøy selv om du har en liten besetning. Det er blant annet lett å sjekke slektskap ved kjøpe dyr, det gir også en god oversikt av tilvekst, vaksinering, helsekort, dyre journal mm.

Tiden flyr og det er masse vi skal huske om våren når kjea kommer.
Vi har laget et års-hjul som Dere finner inne på siden vår: https://norboer.no/wp/?page_id=361
For denne årstiden tiden minner vi om:

•    Vaksinering av kje ved 8 ukers alder.
•    Melkeprøver for det som ønsker å selge livdyr.
•    Vurdere snyltebehandling ved beiteslipp.
•    Klau-skjæring

Flere av medlemmene har tatt seminkurs det siste årene og det er nå inseminører i de fleste veterinær soner som kan inseminerer i egen besetning. Dette er viktig for å få nytt blod til rasen.
Det første avkomma etter engelsk import semin er kommet og så langt ser dette bra ut.  Styret jobber vider med indekser i ammegeitkontrollen, men dette viser seg å være et tidkrevende arbeid.

På geitedagene som i fjor høst arrangertes på Geilo møttes flere av medlemmene, en trivelig og lærenyttig helg med vårt eget opplegg rettet mot boergeit.
I år planlegger vi i styret egne boergeit dager i august, om dette er gjennomførbart grunnet korona situasjonen vil tiden vise.

Vi ønsker Dere alle en god påske, ta godt vare på Dere selv og dyra.

Hilsen Tor Arne Sandvik
Leder

Planlegg avl

Planlegg avl i god tid, det er kanskje nå det er litt rolig i fjøset, hvor man kan legge planer for kommende avlssesonger. Kan du rekruttere avlsdyr i egen besetning, bruke semin, vurdere hvilke av dyra dine som er de beste å ha med videre?

Du finner gode råd i vår avlsplan for Norsk Boergeit.

Vi har nå fått satt opp fullstendige stamtavler for de importerte seminbukkene helt fra starten av, og du kan se hvilke som er i slekt med hverandre. Les mer om dette her: Importbukker

Har du spørsmål ? Ta kontakt på post@norboer.no

Smittevern

Med nye regler for flytting av dyr er det viktig å holde tak i gode rutiner og være samvittighetsfull i det daglige som husdyrbonde. Vi må ta vare på den kjempejobben som er gjort for å få en sunn og sjukdomsfri geitepopulasjon.

Her er link til en film NSG og Mattilsynet har laget om smittevern:

Lurer du på hvordan du skal få til dette i din besetning? Ta gjerne kontakt med oss i NorBoer, så kan vi bidra med råd og erfaringer fra andre geitebønder.

Geitedagene 2019 på Geilo

Velkommen til Geitedagene 2019 på Geilo. I år følger vi hovedprogrammet som NSG har lagt opp til Geitedagene, men vi har booket eget konferanserom gjennom hele arrangementet, og har parallelt program når melkegeit er spesifikt i fokus:

Påmelding gjøres direkte her, til NSG, innen 30. juni

Fredag 2. august, fra ca kl 1530
Vi møtes i Nesbyen, Rukkedalsvegen 450, hos Anne Line Bråten Lie og Jan Erik Tilghman. De har har boergeit på tredje året, og viser oss gjerne gården. Hovedflokken er på fjellbeite på denne tida, men vi får se bukker og bygninger for vinteroppstalling. Vi setter av tid til kaffe og geiteprat.
Vi reiser så til Geilo slik at vi rekker innsjekk og middag kl 1930.

Lørdag 3. august
0800 – 1000
Ammegeitkontrollen, vårt viktigste verktøy i avlsarbeidet. Ta med egen laptop, så kan alle jobbe direkte med egen besetning. NorBoer møterom

1015 – 1100
Bærekraftig kraftforproduksjon, plenumforedrag

1100 – 1200
Utmarksbeite, beitekvalitet og biologisk mangfold, plenumforedrag

1200 – 1245
Lunsj

1300 – 1800
Fagtur – vi besøker to boerprodusenter i Hemsedal, Hjelmen gård med
Norunn Rivedal og Halvar Hjelmen,og Venåsen gård med Silje og Marius Dyrstad Venås

1930
Festmiddag

Søndag 4. august
0830 – 0930
Årsmøte i NorBoer, møterom

0945 – 1030
Nofence – informasjon og erfaringer, NorBoer møterom

1030 – 1100
Pause og utsjekk

1100 – 1145
Smittevern, plenumforedrag

1200 – 1230
Kraftfor og tilskuddsfor til ammegeit – Felleskjøpet informerer, NorBoer møterom

1245 – 1300
Avslutning ved Kjell Erik Berntsen, leder av NSG, plenum

1300
Lunsj og avreise

Pris for arrangementet:
kr 3400 pr pers i enkeltrom
kr 3800 pr pers i dobbeltrom

Dagpakker er mulig, se mer her:

Informasjon og påmelding til Geitedagene 2019

Vi sees!

Hvorfor bruke Ammegeitkontrollen?

Er du medlem i Ammegeitkontrollen? Ikke det? Lurer du på om du skal bli medlem?

Det koster ca 1500 kroner i året, og her er argumentene:

7 Gode grunner til å benytte ammegeitkontrollen:

 1. Et inspirerende verktøy for å bli bedre med Boergeit.
 2. Fullstendig oversikt over stamtavler og dine dyrs historie.
 3. Alle veterinærer registrerer utførte behandlinger i dyrehelseportalen. Ammegeitkontrollen er koblet sammen med dyrehelseportalen, således kan all veterinær historikk sees i helsekortet til vært individ i Ammegeitkontrollen.
 4. Ved bruk av Ammegeitkontrollen er det lett å få oversikt oversikt over innavlsgrad.
 5. Slakteklasser/slakte info kommer direkte inn i Ammegeitkontrollen.
 6. Enkel plattform å registrere nye dyr.
 7. Det er en godkjent måte å holde dyrejournaler i henhold til gjeldende lovverk.

Innmelding gjøres hos slakteriet du bruker.

 

Vintertreff i Spydeberg 16. februar 2019

Velkommen til vintertreff 2019

Vinteren er lang, det er kanskje noen rolige dager før kjeinga og vårplanlegging setter i gang. Det er likevel ting å huske på i fjøset, og det er også hyggelig å møtes og diskutere geiter og gårdsdrift med kollegaer.

Vi i styret vil gjerne oppfordre medlemmene til å møtes lokalt for å gjøre nettopp dette, se på dyr, lære mer om dyra og gårdsdrift, diskutere interessante temaer, og ikke minst ha det hyggelig sammen.

Som en første test arrangerer vi derfor vintertreff i Østfold lørdag 16. februar kl 12, hos Thale og Geir Hoff i Spydeberg.

 

 

 

 

 

 

 

Thale og Geir holder til på Sandem Gård, og har en besetning på 50 mordyr, med planer om å øke til det dobbelte. Her er det økologisk drift, og kjøttet selges både direkte, gjennom REKO-ringen og på Bondens Marked, og gjennom lokale matbutikker.

 • På Sandem Gård er det nytt fjøs på gang, selve konstruksjonen er på plass, nå skal innredning på plass, og de ønsker gjerne innspill på gode løsninger og å høre dine erfaringer.
 • Eksteriørvurdering. Noe vi alle trenger å bli bedre på er å vurdere eksteriøret på dyra. Vi bør være kjent med og ta hensyn til kjennetegnene for rasen vår. Dessuten er det nyttig å ha kunnskap om de eksteriørpunktene som har med dyret velferd å gjøre, for eksempel bein, skuldre, kryss og jur. Ta med målebånd og gjerne en måleklave hvis du har.
 • Grasblandinger, jordhelse og beite. Vi ønsker en diskusjon og høre ulike erfaringer om grasblandinger til slått og beite, hva fungerer og hva fungerer ikke.
 • Det serveres lunsj, Thale lager kjegryte og vi serverer kaffe og kake etterpå.
 • Påmelding innen 10. februar, egenandel til maten på kr 100 pr person vippses til 92606 NorBoer – og er bekreftelse på påmelding
 • Ta med drikkevarer selv, har du lyst til å overnatte så har Thale og Geir god plass. Gi beskjed om overnatting på post@norboer.no
 • Husk å ta med nyvasket eller engangs overtrekkdress.

Vi håper det kan passe for mange, kanskje det går an å smette innimellom eventuelle vinterferieplaner. Adressen er Stegenveien 980, 1820 Spydeberg

Velkommen!!!

 

 

 

 

 

 

 

Dersom noen ønsker å arrangere lignende opplegg andre steder i landet, nå eller til andre tider på året, vil styret gjerne være behjelpelige med å legge til rette. Si ifra hva dere ønsker og trenger, så gjør vi så godt vi kan.

 

 

Andre ting å huske på i denne tida er vaksinering, fostertelling, registering i Ammegeitkontrollen. Her er et lite utdrag fra Årshjulet :

 • Pulpanyrevaksine – Covexin 8 / Ovivac P, 2-6 uker før kjeing, injeksjon, utføres av veterinær
 • Kosidiebehanding Baycox / Vecoxan, 7 dager etter beiteslipp, reseptbelagte midler
 • Klauvskjæring – innsett, jul, kjeing, utslipp, kanskje på sommeren hvis man har beiter med bare mykt underlag. Her er beskrivelse av hvordan klauvene bør skjæres/klippes.
 • Nytt preparat til navledypping, Vetericyn navel dip. Anbefales av Norges Veterinærhøyskole.
 • Snyltebehanding – vår, 1 mnd etter utslipp, høst før innsett, ellers etter behov avdekket av Avføringsprøver. Dosering 1,5 x sau, doser alltid utifra vekta på det tyngste dyret. Stadig underdosering er en viktig årsak til resistente snyltere. Liste over preparater:
 • Panacur/ Valbazen (oral behandling)
 • Ivomec / Eprinex (både midler til oral og pour-on behandling)
 • Mineraltilskudd bør gis hele året, det finnes mange varianter, men det er gode erfaringer med bruk av e-vitamin, biotin- og selentilskudd i inneforingsperioden, i tillegg til mineralstein og saltstein beregnet for storfe og geit gjennom hele året. Endel velger å legge ned mineralbolus og har god erfaring med dette.
 • Kontaktinfo til veterinærer med god kunnskap om Boergeit:
  • Inge Midtveit:
   inge@animax-vet.com, mobil 913 50752
  • Charlotte Haukaas, mobil 992 23314
  • Norges Veterinærhøyskole, ved Nina Fjerdingby eller Helene Ween, tlf 67 23 22 22 kl 9 – 15

Hilsen Styret i NorBoer

 

Helseopplysninger

Ved gjennomgang av helseopplysninger er det flere som opplever at behandlinger gjort av veterinær ikke automatisk er blitt lest inn elektronisk til din produsentregisteret, med overføring til Ammegeitkontrollen.

Det er flere feilkilder, men en kan være at veterinæren har glemt å gjøre den elektroniske registreringen som er pålagt.

Her har vi laget en liten huskelapp som du kan skrive ut og sette i permen hvor du har helsekort, så kanskje vi har eliminert en av feilkilden