Kveldsmat på Teams 17. juni kl 20

Kjære medlemmer.
Sommeren er over oss og vi er midt i den beste tida. Samtidig er alt travelt, alt skjer på en gang og det dukker opp spørsmål og undringer i den daglige drifta.

Vi inviterer til Kveldsmat-møte på Teams torsdag 17. juni kl 2000:

  • Info fra styret
  • Presentasjon om foring av geit (fra geitedagene på Geilo)
  • Veterinærens halvtime, Charlotte Haukaas tar opp aktuelle problemstillinger i forhold til geitehelse
  • Glimt fra boergeiter rundt i verden
  • Innspill fra dere, har dere spørsmål vi skal finne ut av?

Ha kaffen og kveldsmaten klar, så sees vi på Teams. Link blir sendt ut på mail til alle medlemmer i god tid før møtet.

Hilsen Styret

Ørebrett hos geit

Vi har fra tid til annen kje som blir født med ørebrett, det eksisterer 2 typer ørebrett, horisonal og vertikal, og de har ulik betydning for videre avl. For det første ser ikke ørebrett pent ut, og det er noe de fleste ønsker å unngå i besetningen.

Horisontal ørebrett er kun skjønnhetsfeil, og i den sørafrikanske standarden beskrevet som uønsket, men ikke utslaktingsfeil.

Vertikal ørebrett har derimot helsemessige utfordringer som gjør dette til utslaktingsfeil.

Bilde fra Pinterest

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen sakset fra BoerGoats.com :

FOLDED EARS

by Keith Smith

Folded ears come in two types…

Vertical Fold (sometimes called «tube ear») – This is a cull defect and mechanical or surgical correction is not recommended.

What is «tube ear»? First, think about what an ear does… It radiates heat and it flaps down to keep casual trash out of the tube that leads into the head of the goat. All well and good for the radiating heat part. It’s the covering the opening in the side of the head that can be the problem.

The ear has to do that and, at the same time, let stuff out of the side of the head … stuff like puss, wax, insects. If it’s shaped like a tube instead of like a flap then that junk tends to accumulate inside and fester. More work for the herd keeper. Less health for the goat. And, there’s a fair chance that the goat’s offspring will have the same problem. And that’s why it’s a cull factor.

Horizontal Fold – The last inch or so of the ear tip is folded back and stuck in that position. Correction is usually easy in the first couple of hours after birth. This is a cosmetic defect that rarely results in problems if not corrected.

Within a couple of hours of birth dry the end of the ear, removing all birth fluids. Grasp the middle of the ear very tightly. Grasp the folded tip very tightly. SNAP the fold open. Clean the broken skin and apply a topical antibiotic. Sounds easy. Usually is.

Remember that I wrote, «this is a cosmetic defect»? Well, I had a judge tell me that a goat with a (horizontally) folded ear should never be brought into a ring. He can’t place the goat… He’d have to go to the bother of explaining the difference between horizontal and vertical folded ears to the people in the stands and «That’s not my job». He lost a lot of respect in my eyes that day.

Fixing a horizontally folded ear tip is easy. Just snap it open.

Fixing a vertically folded ear is easy. Just eat the goat.

Korona

Fra et tidligere årsmøte i NorBoer

Kjære medlemmer

Pga usikkerhet ift koronarestriksjoner har styret valgt å avlyse de planlagte Boergeitdagene i august. Et av hovedpunktene var besøk fra danske dommere som skulle lære oss om eksteriør og vurdering av avlsdyr.

Vi har så langt ikke bestemt hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år, oppdatert info blir å finne her og på facebook.

Vennlig hilsen Styret i NorBoer

God påske fra NorBoer

Contact photo

Hei alle NorBoere,

Den siste tiden har vi vert vitne til store endringer i verden og vi er alle blitt mer eller mindre berørte. Matproduksjonen må fremdeles gå sin gang og bonden er en viktig del av beredskapen.
Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Norboer ber alle om å følge råd fra myndighetene, vaske hendene og følge smittetiltakene på gården.
Det er også viktig å holde trykket opp med smittevernet mot dyra. Dette er kanskje en god tid til å få utbedret eller lukke avvik en har på gården sin.

Kjeeinga står for tur for mange av medlemmene våre nå og vi i styret oppfordre nok en gang dere som er med i ammegeit kontrollen å registrere data på kjea.
Hovedpunkter for registrering er:

•    Fødselsvekt
•    8-ukers vekt
•    6-måneders vekt

Mer detaljert info finnes på hjemmesiden.

Ammegeit kontrollen er et fint verktøy selv om du har en liten besetning. Det er blant annet lett å sjekke slektskap ved kjøpe dyr, det gir også en god oversikt av tilvekst, vaksinering, helsekort, dyre journal mm.

Tiden flyr og det er masse vi skal huske om våren når kjea kommer.
Vi har laget et års-hjul som Dere finner inne på siden vår: https://norboer.no/wp/?page_id=361
For denne årstiden tiden minner vi om:

•    Vaksinering av kje ved 8 ukers alder.
•    Melkeprøver for det som ønsker å selge livdyr.
•    Vurdere snyltebehandling ved beiteslipp.
•    Klau-skjæring

Flere av medlemmene har tatt seminkurs det siste årene og det er nå inseminører i de fleste veterinær soner som kan inseminerer i egen besetning. Dette er viktig for å få nytt blod til rasen.
Det første avkomma etter engelsk import semin er kommet og så langt ser dette bra ut.  Styret jobber vider med indekser i ammegeitkontrollen, men dette viser seg å være et tidkrevende arbeid.

På geitedagene som i fjor høst arrangertes på Geilo møttes flere av medlemmene, en trivelig og lærenyttig helg med vårt eget opplegg rettet mot boergeit.
I år planlegger vi i styret egne boergeit dager i august, om dette er gjennomførbart grunnet korona situasjonen vil tiden vise.

Vi ønsker Dere alle en god påske, ta godt vare på Dere selv og dyra.

Hilsen Tor Arne Sandvik
Leder

Planlegg avl

Planlegg avl i god tid, det er kanskje nå det er litt rolig i fjøset, hvor man kan legge planer for kommende avlssesonger. Kan du rekruttere avlsdyr i egen besetning, bruke semin, vurdere hvilke av dyra dine som er de beste å ha med videre?

Du finner gode råd i vår avlsplan for Norsk Boergeit.

Vi har nå fått satt opp fullstendige stamtavler for de importerte seminbukkene helt fra starten av, og du kan se hvilke som er i slekt med hverandre. Les mer om dette her: Importbukker

Har du spørsmål ? Ta kontakt på post@norboer.no

Smittevern

Med nye regler for flytting av dyr er det viktig å holde tak i gode rutiner og være samvittighetsfull i det daglige som husdyrbonde. Vi må ta vare på den kjempejobben som er gjort for å få en sunn og sjukdomsfri geitepopulasjon.

Her er link til en film NSG og Mattilsynet har laget om smittevern:

Lurer du på hvordan du skal få til dette i din besetning? Ta gjerne kontakt med oss i NorBoer, så kan vi bidra med råd og erfaringer fra andre geitebønder.

Geitedagene 2019 på Geilo

Velkommen til Geitedagene 2019 på Geilo. I år følger vi hovedprogrammet som NSG har lagt opp til Geitedagene, men vi har booket eget konferanserom gjennom hele arrangementet, og har parallelt program når melkegeit er spesifikt i fokus:

Påmelding gjøres direkte her, til NSG, innen 30. juni

Fredag 2. august, fra ca kl 1530
Vi møtes i Nesbyen, Rukkedalsvegen 450, hos Anne Line Bråten Lie og Jan Erik Tilghman. De har har boergeit på tredje året, og viser oss gjerne gården. Hovedflokken er på fjellbeite på denne tida, men vi får se bukker og bygninger for vinteroppstalling. Vi setter av tid til kaffe og geiteprat.
Vi reiser så til Geilo slik at vi rekker innsjekk og middag kl 1930.

Lørdag 3. august
0800 – 1000
Ammegeitkontrollen, vårt viktigste verktøy i avlsarbeidet. Ta med egen laptop, så kan alle jobbe direkte med egen besetning. NorBoer møterom

1015 – 1100
Bærekraftig kraftforproduksjon, plenumforedrag

1100 – 1200
Utmarksbeite, beitekvalitet og biologisk mangfold, plenumforedrag

1200 – 1245
Lunsj

1300 – 1800
Fagtur – vi besøker to boerprodusenter i Hemsedal, Hjelmen gård med
Norunn Rivedal og Halvar Hjelmen,og Venåsen gård med Silje og Marius Dyrstad Venås

1930
Festmiddag

Søndag 4. august
0830 – 0930
Årsmøte i NorBoer, møterom

0945 – 1030
Nofence – informasjon og erfaringer, NorBoer møterom

1030 – 1100
Pause og utsjekk

1100 – 1145
Smittevern, plenumforedrag

1200 – 1230
Kraftfor og tilskuddsfor til ammegeit – Felleskjøpet informerer, NorBoer møterom

1245 – 1300
Avslutning ved Kjell Erik Berntsen, leder av NSG, plenum

1300
Lunsj og avreise

Pris for arrangementet:
kr 3400 pr pers i enkeltrom
kr 3800 pr pers i dobbeltrom

Dagpakker er mulig, se mer her:

Informasjon og påmelding til Geitedagene 2019

Vi sees!