Styret

Styret 2018/19

Leder

Styremedlem, kasserer

Styremedlem, sekretær

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

 

Valgkomite

 

 

Revisor

Tor Arne Sandvik

Irene Fosså

Kjell Myhrer

Thale Braathen

Vidar Nordheim

Kjetil Husemoen

Terje Klufterud

 

Mona Stormark

Tomas Arnheim

 

Fredrik Engell Sætereng

Valgt på årsmøte 26. august 2018

Org nr 997 964 705