Styret

Styret 2019/2020

Leder

Styremedlem, kasserer

Styremedlem, sekretær

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Valgkomite

.

Revisor

Tor Arne Sandvik

Irene Fosså

Kjell Myhrer

Vidar Nordheim

Stian Holmen Lein

Kjetil Husemoen

Terje Klufterud

Mona Stormark

Tomas Arnheim

Fredrik Engell Sætereng

Valgt på årsmøte 4. august 2019

Org nr 997 964 705