Om NorBoer

NorBoer – Raselag for Norsk Boergeit er en medlemsforening hvor hovedformålet er å fremme interessen for og kjennskapen til boergeit i Norge. Foreningen har utarbeidet rasestandard for Norsk Boergeit, og samarbeider aktivt med Norsk Sau og Geit i forbindelse med avlsspørsmål. Samarbeidet har de senere årene også medført import av sæd fra Canada og England, og foreningen har våren 2014 vendt blikket videre mot Australia.

 

flekkete kje