Nytt verktøy for boerbonden

Vi har videreutviklet kjeingsskjemaet som endel allerede bruker, til et mer hendig verktøy, med funksjoner som gjør det lettere å huske på de ulike aktivitetene med behandling og veiing gjennom sesongen. Her er to ulike utgaver, enten om du legger inn data selv, eller om du henter ut som excel-ark fra Ammegeitkontrollen.

Vi kommer til å gå gjennom dette på Boergeitdagene, og det blir også tema på et medlemsmøte om ikke lenge.

Du finner malene her: Verktøy

Landsskuet 2022, 30/6 – 2/7

Planlegger du hva du skal bruke tida på til sommeren? Hadde det vært fint med et overkommelig reisemål som gir påfyll til den husdyr- og landbruksinteresserte?

Boergeder – Avl, udstilling og ren hygge - den lokale hjemmeside for Skive-egnen

Vi vil gjerne foreslå et besøk på Landsskuet i Herning, Danmark. Der finner du nordeuropas største dyreutstilling med ca 2500 landbruksdyr av alle slag. Boergeita er også representert, og vi i NorBoer har gode kontakter med de som er sentrale i ledelsen i Dansk Gede Union.

Her kan du lese med om Landsskuet, vi kommer med oppdatert info når det nærmer seg.

Landsskuet.dk Logo
https://landsskuet.dk/

Medlemsmøte 20. januar 2022 kl 1900

Vi planlegger medlemsmøte 20. januar kl 19. Møtet blir på Teams og tema er økonomi i ammegeitproduksjonen og idedugnad for å styrke økonomien.

 • Hvilke tiltak gjør du/dere som andre kan lære noe av?
 • Tips til foredling og direktesalg?
 • Hva er «riktig pris» for kjøtt fra kje og geit?

  Vi går gjennom dekningsbidragsbudsjett fra to gårder, har du et slikt budsjett du vil dele?

  Vi jobber aktivt for å påvirke tilskuddsordningene, som nå er slik at geita kommer veldig dårlig ut i forhold til sauen. Dette er møysommelig arbeid da grunnlaget er lagt i forskrifter. Vi følger derfor nøye med på rullering og høringer, og er i dialog med NSG om temaet.

  Si gjerne ifra om det er noe du vil vi skal ta opp på møtet. Ta vare på dere selv og hverandre og ha ei trygg og trivelig advents- og juletid. Vi gleder oss til vi kan se hverandre igjen,

  Hilsen styret i NorBoer

Kveldsmat på Teams 17. juni kl 20

Kjære medlemmer.
Sommeren er over oss og vi er midt i den beste tida. Samtidig er alt travelt, alt skjer på en gang og det dukker opp spørsmål og undringer i den daglige drifta.

Vi inviterer til Kveldsmat-møte på Teams torsdag 17. juni kl 2000:

 • Info fra styret
 • Presentasjon om foring av geit (fra geitedagene på Geilo)
 • Veterinærens halvtime, Charlotte Haukaas tar opp aktuelle problemstillinger i forhold til geitehelse
 • Glimt fra boergeiter rundt i verden
 • Innspill fra dere, har dere spørsmål vi skal finne ut av?

Ha kaffen og kveldsmaten klar, så sees vi på Teams. Link blir sendt ut på mail til alle medlemmer i god tid før møtet.

Hilsen Styret

Ørebrett hos geit

Vi har fra tid til annen kje som blir født med ørebrett, det eksisterer 2 typer ørebrett, horisonal og vertikal, og de har ulik betydning for videre avl. For det første ser ikke ørebrett pent ut, og det er noe de fleste ønsker å unngå i besetningen.

Horisontal ørebrett er kun skjønnhetsfeil, og i den sørafrikanske standarden beskrevet som uønsket, men ikke utslaktingsfeil.

Vertikal ørebrett har derimot helsemessige utfordringer som gjør dette til utslaktingsfeil.

Bilde fra Pinterest

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen sakset fra BoerGoats.com :

FOLDED EARS

by Keith Smith

Folded ears come in two types…

Vertical Fold (sometimes called «tube ear») – This is a cull defect and mechanical or surgical correction is not recommended.

What is «tube ear»? First, think about what an ear does… It radiates heat and it flaps down to keep casual trash out of the tube that leads into the head of the goat. All well and good for the radiating heat part. It’s the covering the opening in the side of the head that can be the problem.

The ear has to do that and, at the same time, let stuff out of the side of the head … stuff like puss, wax, insects. If it’s shaped like a tube instead of like a flap then that junk tends to accumulate inside and fester. More work for the herd keeper. Less health for the goat. And, there’s a fair chance that the goat’s offspring will have the same problem. And that’s why it’s a cull factor.

Horizontal Fold – The last inch or so of the ear tip is folded back and stuck in that position. Correction is usually easy in the first couple of hours after birth. This is a cosmetic defect that rarely results in problems if not corrected.

Within a couple of hours of birth dry the end of the ear, removing all birth fluids. Grasp the middle of the ear very tightly. Grasp the folded tip very tightly. SNAP the fold open. Clean the broken skin and apply a topical antibiotic. Sounds easy. Usually is.

Remember that I wrote, «this is a cosmetic defect»? Well, I had a judge tell me that a goat with a (horizontally) folded ear should never be brought into a ring. He can’t place the goat… He’d have to go to the bother of explaining the difference between horizontal and vertical folded ears to the people in the stands and «That’s not my job». He lost a lot of respect in my eyes that day.

Fixing a horizontally folded ear tip is easy. Just snap it open.

Fixing a vertically folded ear is easy. Just eat the goat.

Korona

Fra et tidligere årsmøte i NorBoer

Kjære medlemmer

Pga usikkerhet ift koronarestriksjoner har styret valgt å avlyse de planlagte Boergeitdagene i august. Et av hovedpunktene var besøk fra danske dommere som skulle lære oss om eksteriør og vurdering av avlsdyr.

Vi har så langt ikke bestemt hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år, oppdatert info blir å finne her og på facebook.

Vennlig hilsen Styret i NorBoer