Smittevern

Med nye regler for flytting av dyr er det viktig å holde tak i gode rutiner og være samvittighetsfull i det daglige som husdyrbonde. Vi må ta vare på den kjempejobben som er gjort for å få en sunn og sjukdomsfri geitepopulasjon.

Her er link til en film NSG og Mattilsynet har laget om smittevern:

Lurer du på hvordan du skal få til dette i din besetning? Ta gjerne kontakt med oss i NorBoer, så kan vi bidra med råd og erfaringer fra andre geitebønder.

Innkalling til årsmøte 2019

Til alle medlemmer i NorBoer

Årsmøte 2019

Søndag 4. august kl 08.30

Vestlia Resort, Geilo

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i NorBoer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og delegater til underskrift av protokoll

3. Valg av referent og tellekorps

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av revidert regnskap og fastsettelse av kontingent.

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre

8. Valg av revisor

Styret har så langt ikke mottatt noen forslag til årsmøtet. Revidert regnskap vil bli tilsendt så snart det er klart, og vil også bli delt ut på møtet.

Ring om du trenger veibeskrivelse eller hjelp til å finne transport.

Det arrangeres Geitedagene 2019 den samme helga, se egen invitasjon.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i NorBoer

NorBoer – raselag for Norsk Boergeit

ved leder Tor Arne Sandvik

Øvstebø

5590 ETNE

Kontingent 2019

Alle medlemmer får i dag tilsendt faktura på kontingent. Årsmøtet i 2018 bestemte at det skulle være kun en type medlemskap, med flat kontingent på kr 200. Medlemskapet kan betales med faktura, vipps eller kredittkort, følg bare lenken i eposten du har mottatt.

Ordinært forfall for kontingenten er 1. mars, styret beklager at dette ble forsinket i år.

Vel møtt på Geitedagene 2019!

Hilsen Styret i NorBoer

Geitedagene 2019 på Geilo

Velkommen til Geitedagene 2019 på Geilo. I år følger vi hovedprogrammet som NSG har lagt opp til Geitedagene, men vi har booket eget konferanserom gjennom hele arrangementet, og har parallelt program når melkegeit er spesifikt i fokus:

Påmelding gjøres direkte her, til NSG, innen 30. juni

Fredag 2. august, fra ca kl 1530
Vi møtes i Nesbyen, Rukkedalsvegen 450, hos Anne Line Bråten Lie og Jan Erik Tilghman. De har har boergeit på tredje året, og viser oss gjerne gården. Hovedflokken er på fjellbeite på denne tida, men vi får se bukker og bygninger for vinteroppstalling. Vi setter av tid til kaffe og geiteprat.
Vi reiser så til Geilo slik at vi rekker innsjekk og middag kl 1930.

Lørdag 3. august
0800 – 1000
Ammegeitkontrollen, vårt viktigste verktøy i avlsarbeidet. Ta med egen laptop, så kan alle jobbe direkte med egen besetning. NorBoer møterom

1015 – 1100
Bærekraftig kraftforproduksjon, plenumforedrag

1100 – 1200
Utmarksbeite, beitekvalitet og biologisk mangfold, plenumforedrag

1200 – 1245
Lunsj

1300 – 1800
Fagtur – vi besøker to boerprodusenter i Hemsedal, Hjelmen gård med
Norunn Rivedal og Halvar Hjelmen,og Venåsen gård med Silje og Marius Dyrstad Venås

1930
Festmiddag

Søndag 4. august
0830 – 0930
Årsmøte i NorBoer, møterom

0945 – 1030
Nofence – informasjon og erfaringer, NorBoer møterom

1030 – 1100
Pause og utsjekk

1100 – 1145
Smittevern, plenumforedrag

1200 – 1230
Kraftfor og tilskuddsfor til ammegeit – Felleskjøpet informerer, NorBoer møterom

1245 – 1300
Avslutning ved Kjell Erik Berntsen, leder av NSG, plenum

1300
Lunsj og avreise

Pris for arrangementet:
kr 3400 pr pers i enkeltrom
kr 3800 pr pers i dobbeltrom

Dagpakker er mulig, se mer her:

Informasjon og påmelding til Geitedagene 2019

Vi sees!

Geitedagene 2019, 2. til 4. august

I år er det klart for Geitedager i regi av NSG igjen. Da samles alle, både melke- og kjøttgeitbøndene, til felles faglig og sosial helg. Denne gangen på Geilo. Datoen er noe endret fra tidligere år, så bestill avløser og sett av helga i kalenderen allerede nå.

Vi i styret i NorBoer jobber med å planlegge vår del av arrangementet. Kom gjerne med innspill til temaer du/dere synes er aktuelle å fokusere på. Mer om dette kommer etterhvert.

Vi sees på Geilo!

Sakset fra hjemmesiden til NSG:

«NSG arrangerer, i samarbeid med TINE og fylkeslaget i Buskerud årets Geitedager helga 2.-4. august. Arrangementet er lagt til Geilo i Hallingdal, nærmere bestemt Vestlia Resort.

Mer informasjon om program og påmelding kommer etterhvert.

Vestlia Resort er et familievennlig hotell med aktiviteter både for små og litt større barn i umiddelbar nærhet, så kombiner gjerne familieferien med årets Geitedager.

Vi ser fram til ei begivenhetsrik helg med faglig og sosialt påfyll!


Vestlia Resort ligger flott til i enden av alpinbakken. Foto: Paul Lochart»

 

Hvorfor bruke Ammegeitkontrollen?

Er du medlem i Ammegeitkontrollen? Ikke det? Lurer du på om du skal bli medlem?

Det koster ca 1500 kroner i året, og her er argumentene:

7 Gode grunner til å benytte ammegeitkontrollen:

 1. Et inspirerende verktøy for å bli bedre med Boergeit.
 2. Fullstendig oversikt over stamtavler og dine dyrs historie.
 3. Alle veterinærer registrerer utførte behandlinger i dyrehelseportalen. Ammegeitkontrollen er koblet sammen med dyrehelseportalen, således kan all veterinær historikk sees i helsekortet til vært individ i Ammegeitkontrollen.
 4. Ved bruk av Ammegeitkontrollen er det lett å få oversikt oversikt over innavlsgrad.
 5. Slakteklasser/slakte info kommer direkte inn i Ammegeitkontrollen.
 6. Enkel plattform å registrere nye dyr.
 7. Det er en godkjent måte å holde dyrejournaler i henhold til gjeldende lovverk.

Innmelding gjøres hos slakteriet du bruker.

 

Vintertreff i Spydeberg 16. februar 2019

Velkommen til vintertreff 2019

Vinteren er lang, det er kanskje noen rolige dager før kjeinga og vårplanlegging setter i gang. Det er likevel ting å huske på i fjøset, og det er også hyggelig å møtes og diskutere geiter og gårdsdrift med kollegaer.

Vi i styret vil gjerne oppfordre medlemmene til å møtes lokalt for å gjøre nettopp dette, se på dyr, lære mer om dyra og gårdsdrift, diskutere interessante temaer, og ikke minst ha det hyggelig sammen.

Som en første test arrangerer vi derfor vintertreff i Østfold lørdag 16. februar kl 12, hos Thale og Geir Hoff i Spydeberg.

 

 

 

 

 

 

 

Thale og Geir holder til på Sandem Gård, og har en besetning på 50 mordyr, med planer om å øke til det dobbelte. Her er det økologisk drift, og kjøttet selges både direkte, gjennom REKO-ringen og på Bondens Marked, og gjennom lokale matbutikker.

 • På Sandem Gård er det nytt fjøs på gang, selve konstruksjonen er på plass, nå skal innredning på plass, og de ønsker gjerne innspill på gode løsninger og å høre dine erfaringer.
 • Eksteriørvurdering. Noe vi alle trenger å bli bedre på er å vurdere eksteriøret på dyra. Vi bør være kjent med og ta hensyn til kjennetegnene for rasen vår. Dessuten er det nyttig å ha kunnskap om de eksteriørpunktene som har med dyret velferd å gjøre, for eksempel bein, skuldre, kryss og jur. Ta med målebånd og gjerne en måleklave hvis du har.
 • Grasblandinger, jordhelse og beite. Vi ønsker en diskusjon og høre ulike erfaringer om grasblandinger til slått og beite, hva fungerer og hva fungerer ikke.
 • Det serveres lunsj, Thale lager kjegryte og vi serverer kaffe og kake etterpå.
 • Påmelding innen 10. februar, egenandel til maten på kr 100 pr person vippses til 92606 NorBoer – og er bekreftelse på påmelding
 • Ta med drikkevarer selv, har du lyst til å overnatte så har Thale og Geir god plass. Gi beskjed om overnatting på post@norboer.no
 • Husk å ta med nyvasket eller engangs overtrekkdress.

Vi håper det kan passe for mange, kanskje det går an å smette innimellom eventuelle vinterferieplaner. Adressen er Stegenveien 980, 1820 Spydeberg

Velkommen!!!

 

 

 

 

 

 

 

Dersom noen ønsker å arrangere lignende opplegg andre steder i landet, nå eller til andre tider på året, vil styret gjerne være behjelpelige med å legge til rette. Si ifra hva dere ønsker og trenger, så gjør vi så godt vi kan.

 

 

Andre ting å huske på i denne tida er vaksinering, fostertelling, registering i Ammegeitkontrollen. Her er et lite utdrag fra Årshjulet :

 • Pulpanyrevaksine – Covexin 8 / Ovivac P, 2-6 uker før kjeing, injeksjon, utføres av veterinær
 • Kosidiebehanding Baycox / Vecoxan, 7 dager etter beiteslipp, reseptbelagte midler
 • Klauvskjæring – innsett, jul, kjeing, utslipp, kanskje på sommeren hvis man har beiter med bare mykt underlag. Her er beskrivelse av hvordan klauvene bør skjæres/klippes.
 • Nytt preparat til navledypping, Vetericyn navel dip. Anbefales av Norges Veterinærhøyskole.
 • Snyltebehanding – vår, 1 mnd etter utslipp, høst før innsett, ellers etter behov avdekket av Avføringsprøver. Dosering 1,5 x sau, doser alltid utifra vekta på det tyngste dyret. Stadig underdosering er en viktig årsak til resistente snyltere. Liste over preparater:
 • Panacur/ Valbazen (oral behandling)
 • Ivomec / Eprinex (både midler til oral og pour-on behandling)
 • Mineraltilskudd bør gis hele året, det finnes mange varianter, men det er gode erfaringer med bruk av e-vitamin, biotin- og selentilskudd i inneforingsperioden, i tillegg til mineralstein og saltstein beregnet for storfe og geit gjennom hele året. Endel velger å legge ned mineralbolus og har god erfaring med dette.
 • Kontaktinfo til veterinærer med god kunnskap om Boergeit:
  • Inge Midtveit:
   inge@animax-vet.com, mobil 913 50752
  • Charlotte Haukaas, mobil 992 23314
  • Norges Veterinærhøyskole, ved Nina Fjerdingby eller Helene Ween, tlf 67 23 22 22 kl 9 – 15

Hilsen Styret i NorBoer

 

Helseopplysninger

Ved gjennomgang av helseopplysninger er det flere som opplever at behandlinger gjort av veterinær ikke automatisk er blitt lest inn elektronisk til din produsentregisteret, med overføring til Ammegeitkontrollen.

Det er flere feilkilder, men en kan være at veterinæren har glemt å gjøre den elektroniske registreringen som er pålagt.

Her har vi laget en liten huskelapp som du kan skrive ut og sette i permen hvor du har helsekort, så kanskje vi har eliminert en av feilkilden