Korona

Fra et tidligere årsmøte i NorBoer

Kjære medlemmer

Pga usikkerhet ift koronarestriksjoner har styret valgt å avlyse de planlagte Boergeitdagene i august. Et av hovedpunktene var besøk fra danske dommere som skulle lære oss om eksteriør og vurdering av avlsdyr.

Vi har så langt ikke bestemt hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år, oppdatert info blir å finne her og på facebook.

Vennlig hilsen Styret i NorBoer

God påske fra NorBoer

Contact photo

Hei alle NorBoere,

Den siste tiden har vi vert vitne til store endringer i verden og vi er alle blitt mer eller mindre berørte. Matproduksjonen må fremdeles gå sin gang og bonden er en viktig del av beredskapen.
Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Norboer ber alle om å følge råd fra myndighetene, vaske hendene og følge smittetiltakene på gården.
Det er også viktig å holde trykket opp med smittevernet mot dyra. Dette er kanskje en god tid til å få utbedret eller lukke avvik en har på gården sin.

Kjeeinga står for tur for mange av medlemmene våre nå og vi i styret oppfordre nok en gang dere som er med i ammegeit kontrollen å registrere data på kjea.
Hovedpunkter for registrering er:

•    Fødselsvekt
•    8-ukers vekt
•    6-måneders vekt

Mer detaljert info finnes på hjemmesiden.

Ammegeit kontrollen er et fint verktøy selv om du har en liten besetning. Det er blant annet lett å sjekke slektskap ved kjøpe dyr, det gir også en god oversikt av tilvekst, vaksinering, helsekort, dyre journal mm.

Tiden flyr og det er masse vi skal huske om våren når kjea kommer.
Vi har laget et års-hjul som Dere finner inne på siden vår: https://norboer.no/wp/?page_id=361
For denne årstiden tiden minner vi om:

•    Vaksinering av kje ved 8 ukers alder.
•    Melkeprøver for det som ønsker å selge livdyr.
•    Vurdere snyltebehandling ved beiteslipp.
•    Klau-skjæring

Flere av medlemmene har tatt seminkurs det siste årene og det er nå inseminører i de fleste veterinær soner som kan inseminerer i egen besetning. Dette er viktig for å få nytt blod til rasen.
Det første avkomma etter engelsk import semin er kommet og så langt ser dette bra ut.  Styret jobber vider med indekser i ammegeitkontrollen, men dette viser seg å være et tidkrevende arbeid.

På geitedagene som i fjor høst arrangertes på Geilo møttes flere av medlemmene, en trivelig og lærenyttig helg med vårt eget opplegg rettet mot boergeit.
I år planlegger vi i styret egne boergeit dager i august, om dette er gjennomførbart grunnet korona situasjonen vil tiden vise.

Vi ønsker Dere alle en god påske, ta godt vare på Dere selv og dyra.

Hilsen Tor Arne Sandvik
Leder

Planlegg avl

Planlegg avl i god tid, det er kanskje nå det er litt rolig i fjøset, hvor man kan legge planer for kommende avlssesonger. Kan du rekruttere avlsdyr i egen besetning, bruke semin, vurdere hvilke av dyra dine som er de beste å ha med videre?

Du finner gode råd i vår avlsplan for Norsk Boergeit.

Vi har nå fått satt opp fullstendige stamtavler for de importerte seminbukkene helt fra starten av, og du kan se hvilke som er i slekt med hverandre. Les mer om dette her: Importbukker

Har du spørsmål ? Ta kontakt på post@norboer.no

Smittevern

Med nye regler for flytting av dyr er det viktig å holde tak i gode rutiner og være samvittighetsfull i det daglige som husdyrbonde. Vi må ta vare på den kjempejobben som er gjort for å få en sunn og sjukdomsfri geitepopulasjon.

Her er link til en film NSG og Mattilsynet har laget om smittevern:

Lurer du på hvordan du skal få til dette i din besetning? Ta gjerne kontakt med oss i NorBoer, så kan vi bidra med råd og erfaringer fra andre geitebønder.

Innkalling til årsmøte 2019

Til alle medlemmer i NorBoer

Årsmøte 2019

Søndag 4. august kl 08.30

Vestlia Resort, Geilo

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i NorBoer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og delegater til underskrift av protokoll

3. Valg av referent og tellekorps

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av revidert regnskap og fastsettelse av kontingent.

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre

8. Valg av revisor

Styret har så langt ikke mottatt noen forslag til årsmøtet. Revidert regnskap vil bli tilsendt så snart det er klart, og vil også bli delt ut på møtet.

Ring om du trenger veibeskrivelse eller hjelp til å finne transport.

Det arrangeres Geitedagene 2019 den samme helga, se egen invitasjon.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i NorBoer

NorBoer – raselag for Norsk Boergeit

ved leder Tor Arne Sandvik

Øvstebø

5590 ETNE

Kontingent 2019

Alle medlemmer får i dag tilsendt faktura på kontingent. Årsmøtet i 2018 bestemte at det skulle være kun en type medlemskap, med flat kontingent på kr 200. Medlemskapet kan betales med faktura, vipps eller kredittkort, følg bare lenken i eposten du har mottatt.

Ordinært forfall for kontingenten er 1. mars, styret beklager at dette ble forsinket i år.

Vel møtt på Geitedagene 2019!

Hilsen Styret i NorBoer

Geitedagene 2019 på Geilo

Velkommen til Geitedagene 2019 på Geilo. I år følger vi hovedprogrammet som NSG har lagt opp til Geitedagene, men vi har booket eget konferanserom gjennom hele arrangementet, og har parallelt program når melkegeit er spesifikt i fokus:

Påmelding gjøres direkte her, til NSG, innen 30. juni

Fredag 2. august, fra ca kl 1530
Vi møtes i Nesbyen, Rukkedalsvegen 450, hos Anne Line Bråten Lie og Jan Erik Tilghman. De har har boergeit på tredje året, og viser oss gjerne gården. Hovedflokken er på fjellbeite på denne tida, men vi får se bukker og bygninger for vinteroppstalling. Vi setter av tid til kaffe og geiteprat.
Vi reiser så til Geilo slik at vi rekker innsjekk og middag kl 1930.

Lørdag 3. august
0800 – 1000
Ammegeitkontrollen, vårt viktigste verktøy i avlsarbeidet. Ta med egen laptop, så kan alle jobbe direkte med egen besetning. NorBoer møterom

1015 – 1100
Bærekraftig kraftforproduksjon, plenumforedrag

1100 – 1200
Utmarksbeite, beitekvalitet og biologisk mangfold, plenumforedrag

1200 – 1245
Lunsj

1300 – 1800
Fagtur – vi besøker to boerprodusenter i Hemsedal, Hjelmen gård med
Norunn Rivedal og Halvar Hjelmen,og Venåsen gård med Silje og Marius Dyrstad Venås

1930
Festmiddag

Søndag 4. august
0830 – 0930
Årsmøte i NorBoer, møterom

0945 – 1030
Nofence – informasjon og erfaringer, NorBoer møterom

1030 – 1100
Pause og utsjekk

1100 – 1145
Smittevern, plenumforedrag

1200 – 1230
Kraftfor og tilskuddsfor til ammegeit – Felleskjøpet informerer, NorBoer møterom

1245 – 1300
Avslutning ved Kjell Erik Berntsen, leder av NSG, plenum

1300
Lunsj og avreise

Pris for arrangementet:
kr 3400 pr pers i enkeltrom
kr 3800 pr pers i dobbeltrom

Dagpakker er mulig, se mer her:

Informasjon og påmelding til Geitedagene 2019

Vi sees!

Geitedagene 2019, 2. til 4. august

I år er det klart for Geitedager i regi av NSG igjen. Da samles alle, både melke- og kjøttgeitbøndene, til felles faglig og sosial helg. Denne gangen på Geilo. Datoen er noe endret fra tidligere år, så bestill avløser og sett av helga i kalenderen allerede nå.

Vi i styret i NorBoer jobber med å planlegge vår del av arrangementet. Kom gjerne med innspill til temaer du/dere synes er aktuelle å fokusere på. Mer om dette kommer etterhvert.

Vi sees på Geilo!

Sakset fra hjemmesiden til NSG:

«NSG arrangerer, i samarbeid med TINE og fylkeslaget i Buskerud årets Geitedager helga 2.-4. august. Arrangementet er lagt til Geilo i Hallingdal, nærmere bestemt Vestlia Resort.

Mer informasjon om program og påmelding kommer etterhvert.

Vestlia Resort er et familievennlig hotell med aktiviteter både for små og litt større barn i umiddelbar nærhet, så kombiner gjerne familieferien med årets Geitedager.

Vi ser fram til ei begivenhetsrik helg med faglig og sosialt påfyll!


Vestlia Resort ligger flott til i enden av alpinbakken. Foto: Paul Lochart»

 

Hvorfor bruke Ammegeitkontrollen?

Er du medlem i Ammegeitkontrollen? Ikke det? Lurer du på om du skal bli medlem?

Det koster ca 1500 kroner i året, og her er argumentene:

7 Gode grunner til å benytte ammegeitkontrollen:

  1. Et inspirerende verktøy for å bli bedre med Boergeit.
  2. Fullstendig oversikt over stamtavler og dine dyrs historie.
  3. Alle veterinærer registrerer utførte behandlinger i dyrehelseportalen. Ammegeitkontrollen er koblet sammen med dyrehelseportalen, således kan all veterinær historikk sees i helsekortet til vært individ i Ammegeitkontrollen.
  4. Ved bruk av Ammegeitkontrollen er det lett å få oversikt oversikt over innavlsgrad.
  5. Slakteklasser/slakte info kommer direkte inn i Ammegeitkontrollen.
  6. Enkel plattform å registrere nye dyr.
  7. Det er en godkjent måte å holde dyrejournaler i henhold til gjeldende lovverk.

Innmelding gjøres hos slakteriet du bruker.