Priser

Veiledende priser for handel med avlsdyr av Boergeit:

  • Geitekje 3 – 11 mnd:     kr. 5 000,-
  • Bukk/bukkekje til avl:   fra kr. 5 000,-
  • Åring/voksen geit:         kr. 5 500,-
  • Drektig geit:                   kr. 7 500,-

Alle livdyrpriser er eksklusive merverdiavgift, og forutsetter at selgerbesetningen er medlem av Friskere Geit eller kan dokumentere tilsvarende helsestatus. Videre forutsettes at Standardkontrakt for livdyrsalg benyttes, med de kravene som denne setter.

For avkom etter importsemin må det forventes et pristillegg.

  • Kjøtt, helt eller halvt dyr, partert:       kr 175,- pr kg inkl mva
  • Skinn:                                                      fra kr 800,- pr stk inkl mva

Revidert på styremøte 250813.