Reproduksjon

Boergeitene er veldig fruktbare og gode mødre. De får som regel tvillinger, ofte trillinger og det forekommer også firlinger. Fødselsvektene på kjeene ligger på 3-4 kg. Kjeene er livskraftige og kan fram til avvenning ved 3 måneders alder, oppnå en tilvekst på 200-250 g/ dag. Bukkene er kjønnsmodne allerede ved 3 måneders alder, slik at det er viktig å avvenne dem på dette tidspunktet. Geitekjeene kan gå lengre sammen med moren.

Gustav nyfødt med morGeitene kan bedekkes fra ett års alder, men for å sikre lengre holdbarhet på geitene, større kje og bedre tilvekst anbefales det å vente til de er 1,5 år før de bedekkes. Boergeita kommer i brunst hele året, slik at man selv kan bestemme i hvilken årstid man ønsker kjeing. Geitene er i brunst med ca 3 ukers mellomrom, og den varer et par dager. Noen geiter bråker veldig disse dagene, mens andre passerer brunsten uten at vi ser den.

Man kan velge å la bukken gå sammen geitene hele tiden, eller om man vil føre bukken inn til geitene 2-3 ganger pr dag for så å observere hvem som blir paret. Det siste er mer arbeidskrevende, men gir enkelt oversikt over paringstidspunktene. Man kan oppnå det samme hos frittgående bukk ved å bruke springsele med farge. Den avlegger farge på geitas bakpart når hun blir ridd på. Da er det viktig å bytte farge når det har gått 3 uker, slik at man kan fange opp hvem som ikke tok seg første gangen. Paringene skjer oftest i morgen- og kveldstimene. Hvis bukken går sammen med geiteflokken velger den å bedekke på det tidspunktet geita er mest mottakelig.

Gustav nyfødtGeitene er drektige i 5 måneder og de kjeer oftest uproblematisk. Det kan likevel være nødvendig å hjelpe til hvis kjeene kommer feil, eller at de ikke klarer å komme seg ut av fosterhinnen, da kveles de fort. Mor og barn er som regel raskt på bena, og kjeene finner ofte raskt til spenen. Det er viktig å se til at alle små får i seg råmelk iløpet av de første timene. Gjør de det kan den lille familien overlates til seg selv.