Månedlige arkiver: august 2017

Programmet for fagdagen 25. august

Vi arrangerer fagdag om Boergeit fredag 25. august under Geitedagene.
Oppstart kl 15:

Vi kommer til å gå gjennom hovedprinsipper for vurdering av avlsdyr, og presentere et startopplegg som du kan gjennomføre hjemme i din egen besetning, gjerne i samarbeid med andre geitekollegaer. Flere øyne gir bedre kvalitet på jobben 😉

Vi får dessverre ikke lagd noe «live» kurs hvor vi kan øve oss på dyr, så vi skulle gjerne hatt noen bilder å se på for å sammenligne. Derfor hadde det vært topp om flest mulig av medlemmene sendte oss bilder av dyr de mener er gode, og dyr de mener er mindre gode. Vi trenger alle slag å diskutere rundt. Ta bilder fra siden, forfra, bakfra, bilder av jur, klauver, koder og send inn på mail eller på facebooksiden. Alt er til hjelp.

Vi presenterer også nyheter fra indeksarbeidet. Vi har hatt møte med NSG og kommet fram til justeringer som gjør at det skal være lettere for flere avlere å møte de kravene som skal til.

Vi avslutter fagopplegget med gjennomgang og sammenligning av rapporter i Ammegeit-kontrollen. Har du funnet fram til gode tips og rutiner i bruk av programmet, så vil vi gjerne lære av deg. Med tilpasninger og justeringer er det store muligheter for å ha mye nytte av en slik kontrolltjeneste. Vi vil gjerne at de som er medlem i Ammegeitkontrollen går gjennom rapportene nedenfor på forhånd, ta gjerne utskrift hvis det føles mer oversiktlig, eller hvis du ikke har mulighet til å ta med pc til Voss.

Rapportene er:
-Tilvekst alle vekter, for kje født i år, gjerne flere år tilbake
-Vekt- og slakteresultat vær(bukk) og søye(geit) Mange sider her, men nyttig informasjon.
-Middeltall (5 års sammenligning)
-Livsløpsproduksjon søye(geit)
-Årsrapport (til regnskap)

Vi håper det blir fine dager i Myrkdalen, og at alle får en topp høstsesong. Vurderingsprogrammet og nyhetene rundt indekser kommer til alle i etterkant av Geitedagene.

Hilsen styret i NorBoer