Månedlige arkiver: februar 2019

Hvorfor bruke Ammegeitkontrollen?

Er du medlem i Ammegeitkontrollen? Ikke det? Lurer du på om du skal bli medlem?

Det koster ca 1500 kroner i året, og her er argumentene:

7 Gode grunner til å benytte ammegeitkontrollen:

 1. Et inspirerende verktøy for å bli bedre med Boergeit.
 2. Fullstendig oversikt over stamtavler og dine dyrs historie.
 3. Alle veterinærer registrerer utførte behandlinger i dyrehelseportalen. Ammegeitkontrollen er koblet sammen med dyrehelseportalen, således kan all veterinær historikk sees i helsekortet til vært individ i Ammegeitkontrollen.
 4. Ved bruk av Ammegeitkontrollen er det lett å få oversikt oversikt over innavlsgrad.
 5. Slakteklasser/slakte info kommer direkte inn i Ammegeitkontrollen.
 6. Enkel plattform å registrere nye dyr.
 7. Det er en godkjent måte å holde dyrejournaler i henhold til gjeldende lovverk.

Innmelding gjøres hos slakteriet du bruker.

 

Vintertreff i Spydeberg 16. februar 2019

Velkommen til vintertreff 2019

Vinteren er lang, det er kanskje noen rolige dager før kjeinga og vårplanlegging setter i gang. Det er likevel ting å huske på i fjøset, og det er også hyggelig å møtes og diskutere geiter og gårdsdrift med kollegaer.

Vi i styret vil gjerne oppfordre medlemmene til å møtes lokalt for å gjøre nettopp dette, se på dyr, lære mer om dyra og gårdsdrift, diskutere interessante temaer, og ikke minst ha det hyggelig sammen.

Som en første test arrangerer vi derfor vintertreff i Østfold lørdag 16. februar kl 12, hos Thale og Geir Hoff i Spydeberg.

 

 

 

 

 

 

 

Thale og Geir holder til på Sandem Gård, og har en besetning på 50 mordyr, med planer om å øke til det dobbelte. Her er det økologisk drift, og kjøttet selges både direkte, gjennom REKO-ringen og på Bondens Marked, og gjennom lokale matbutikker.

 • På Sandem Gård er det nytt fjøs på gang, selve konstruksjonen er på plass, nå skal innredning på plass, og de ønsker gjerne innspill på gode løsninger og å høre dine erfaringer.
 • Eksteriørvurdering. Noe vi alle trenger å bli bedre på er å vurdere eksteriøret på dyra. Vi bør være kjent med og ta hensyn til kjennetegnene for rasen vår. Dessuten er det nyttig å ha kunnskap om de eksteriørpunktene som har med dyret velferd å gjøre, for eksempel bein, skuldre, kryss og jur. Ta med målebånd og gjerne en måleklave hvis du har.
 • Grasblandinger, jordhelse og beite. Vi ønsker en diskusjon og høre ulike erfaringer om grasblandinger til slått og beite, hva fungerer og hva fungerer ikke.
 • Det serveres lunsj, Thale lager kjegryte og vi serverer kaffe og kake etterpå.
 • Påmelding innen 10. februar, egenandel til maten på kr 100 pr person vippses til 92606 NorBoer – og er bekreftelse på påmelding
 • Ta med drikkevarer selv, har du lyst til å overnatte så har Thale og Geir god plass. Gi beskjed om overnatting på post@norboer.no
 • Husk å ta med nyvasket eller engangs overtrekkdress.

Vi håper det kan passe for mange, kanskje det går an å smette innimellom eventuelle vinterferieplaner. Adressen er Stegenveien 980, 1820 Spydeberg

Velkommen!!!

 

 

 

 

 

 

 

Dersom noen ønsker å arrangere lignende opplegg andre steder i landet, nå eller til andre tider på året, vil styret gjerne være behjelpelige med å legge til rette. Si ifra hva dere ønsker og trenger, så gjør vi så godt vi kan.

 

 

Andre ting å huske på i denne tida er vaksinering, fostertelling, registering i Ammegeitkontrollen. Her er et lite utdrag fra Årshjulet :

 • Pulpanyrevaksine – Covexin 8 / Ovivac P, 2-6 uker før kjeing, injeksjon, utføres av veterinær
 • Kosidiebehanding Baycox / Vecoxan, 7 dager etter beiteslipp, reseptbelagte midler
 • Klauvskjæring – innsett, jul, kjeing, utslipp, kanskje på sommeren hvis man har beiter med bare mykt underlag. Her er beskrivelse av hvordan klauvene bør skjæres/klippes.
 • Nytt preparat til navledypping, Vetericyn navel dip. Anbefales av Norges Veterinærhøyskole.
 • Snyltebehanding – vår, 1 mnd etter utslipp, høst før innsett, ellers etter behov avdekket av Avføringsprøver. Dosering 1,5 x sau, doser alltid utifra vekta på det tyngste dyret. Stadig underdosering er en viktig årsak til resistente snyltere. Liste over preparater:
 • Panacur/ Valbazen (oral behandling)
 • Ivomec / Eprinex (både midler til oral og pour-on behandling)
 • Mineraltilskudd bør gis hele året, det finnes mange varianter, men det er gode erfaringer med bruk av e-vitamin, biotin- og selentilskudd i inneforingsperioden, i tillegg til mineralstein og saltstein beregnet for storfe og geit gjennom hele året. Endel velger å legge ned mineralbolus og har god erfaring med dette.
 • Kontaktinfo til veterinærer med god kunnskap om Boergeit:
  • Inge Midtveit:
   inge@animax-vet.com, mobil 913 50752
  • Charlotte Haukaas, mobil 992 23314
  • Norges Veterinærhøyskole, ved Nina Fjerdingby eller Helene Ween, tlf 67 23 22 22 kl 9 – 15

Hilsen Styret i NorBoer