Friskere geiter, smittebekjempelse og sykdom

Helsetjenesten for geit har gjennom prosjektet Friskere Geit, som målsetting å bekjempe de tre sykdommene CAE, paratuberkulose og byllesyke i norske geitebesetninger. Det er i hovedsak melkegeiter som har vært rammet av disse sykdommene, men de går like gjerne på boergeit. Ved å være med i prosjektet og dermed ha Friskere-Geit-status får man en god oversikt over helsestatus i egen besetning og får et stort fortrinn hvis en ønsker å være livdyrselgende besetning. Det må påregnes at det etter hvert vil bli krav om slik status for å selge livdyr.

Les mer om friskere geiter her

For å hindre at besetningen blir smittet av sykdom er det viktig å tenke på smittebeskyttelse. Smitte kan komme inn i besetningen via mennesker, som dyrlege og andre bønder, ved fellesbeiting med andre produsenter, via utstyr som er brukt i andre besetninger osv. La derfor besøkende bruke overtrekksklær/sko, sørg for at dyr på fellesbeite har samme helsestatus, desinfiser utstyr, osv. Du kan lese mer om Friskere Geit og smittebeskyttelse på nettsiden til Helsetjenesten for Geit, http://geithelse.tine.no/.

Boergeita kan bli rammet av de samme sykdommene som annet småfe, og det kan bli behov for behandling. Husk da på at geit trenger større dose medisin enn det sauen gjør. Dette kan være lurt å påpeke, siden ikke alle dyrleger har erfaring med geit.