Medlemskap

Her kan du melde deg inn i raselaget og oppdatere medlemskapet ditt.

Dersom du er interessert i Boeravl ønsker vi deg velkommen som medlem i raselaget. Vi ser fram til å se deg på møter og arrangementer i nærmeste framtid.

Kjegjengen uteFør du melder deg inn i raselaget vårt, er det krav om at du er medlem i NSG (Norsk Sau og Geit). For å bli medlem i NSG, ta kontakt på tlf 23 08 47 70 eller mail nsg@nsg.no. Som medlem I NSG vil du få tilsendt medlemsbladet Sau og Geit 6 ganger i året. Med jevne mellomrom vil du også motta møteplaner og informasjon fra raselaget, og vi vil veldig gjerne ha nye aktiviteter etter ønsker fra medlemmene.

Kontingentsatser for medlemskap i NorBoer:

  • Første års medlemskap er gratis, deretter:
  • Årskontingent            kr. 200,-

Første gangs innmelding:

  • Gå til medlemsportalen vår www.medlem.norboer.no
  • Meld deg inn NorBoer ved å velge gratisalternativet som et kjøp i nettbutikken.
  • Gå gjennom bestillingsprosedyren,, og vi vil få tilsendt alle de opplysningene vi trenger for å registrere deg som medlem.
  • Du får tilsendt en pakke med prøveeksemplar av vår infobrosjyre og oppskriftshefte

For allerede registrerte medlemmer:

  • Gå til medlemsportalen vår www.medlem.norboer.no
  • Betal kontingenten ved å velge medlemskap som et kjøp i nettbutikken, og følg instruksjonene.