Standard

Rasenavn:  Norsk Boergeit

Rasens formål:  Norsk Boergeit har kjøttproduksjon som formål.

Rasehistorie:  Siden 1959 har det vært drevet organisert avl med Boer-geit i Sør-Afrika. I 2003 fant de første dyrene veien til Norge via Danmark.

Rasen ble godkjent i Norge i 2007. Det er gitt ut stambok for rasen gjennom innføring av Ammegeitkontrollen i 2008. Interessen for Boergeit er stigende, det samme gjelder populasjonsstørrelsen.

Rasebeskrivelse:  Følgende rasebeskrivelse er direkte oversatt fra den originale Sør-Afrikanske standard for Boergeiter, ut- arbeidet og akseptert av BBASA. ( Boer Breeders Association of South Africa). Tilsvarende standard benyttes av Boergeder i Danmark, den danske avls- forening for Boergeit.

Utseende

Hode:  Et karakteristisk hode med store, milde brune øyne og et tillitsfullt uttrykk. En markant, lettbuet nese, vide nesebor og stram velformet munn med korrekt plasserte kjever. Ved alder opp til 4 tenner skal bittet være 100% korrekt. Ved 6 tenner gamle eller eldre dyr tillates 6 mm. forskyvning. Permanente tenner skal bite på det anatomisk korrekte sted.

Pannen skal ha tydelig bue som forbinder nesens kurve med hornenes.

Hornene skal være sterke, av middels lengde og plassert moderat fra hverandre, med en gradvis bakutgående kurve. Hornene skal være så runde og massive som mulig og mørke av farge. Ørene skal være brede, bløte og middels lange, hengende ned fra hodet. For korte ører er uønsket.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:   Konkav (innadbuet) panne, for rette eller for flate horn, spiss kjeve, ørene foldet (på langs), stivt utstående ører, for korte ører, for lang underkjeve, for kort underkjeve, blå øyne.

Hals og forpart: Det skal legges vekt på en middels lang hals i forhold til kroppslengden, fullt og godt kjøttsatt og velplassert på forparten. Brystbenet skal være bredt med dyp og bred bringe. Skuldrene skal være kjøttfulle, i proposjon med kroppen og godt festet til skulderbladene. Skulderbladene skal være godt utviklet og så vide som mulig (ikke skarpe). Forbena skal være middels lange og i proposjon med kroppsdybden. Bena skal være sterke og velplassert, med sterke koder. Klauvene skal være velformede og så mørke som mulig.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:   For lang, tynn hals, for kort hals, for løse skuldre.

Kropp:  Idealet er en lang, dyp, bred kropp. Ribbena skal ha et godt utspring og være godt kjøttsatte. Geita skal ha en bred, nokså rett rygg som ikke er klemt bak skuldrene.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:   Svai rygg, kroppen for kasseformet, for sylindrisk eller klemt bak skuldrene.

Bakpart:  Boergeita skal ha et bredt og langt kryss, som ikke heller for mye. Krysset skal være harmonisk og så godt tilpasset kroppen som mulig. Ytterlårene skal være godt kjøttsatte, ikke  for flate. Innerlår skal være godt kjøttsatte. Halen skal vokse rett fra sitt utspring, hvorfra den kan svinge til en av sidene.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:   Geiter med sterkt hellende eller for kort kryss. For lang skank. Flate overlår.

Ben:  Det skal legges stor vekt på bena, som skal være solide og velplasserte. For kjøttfulle ben er uønskede. Sterke ben forteller om hardførhet og en sterk oppbygning, noe som er ufravikelige og avgjørende egenskaper for Boergeita.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:  Kalvbeinthet, hjulbeinthet. For tynne eller for kjøttfulle ben. Svake koder, klauver som peker utover eller innover.

Skinn og hårlag:  Et løst smidig skinn med passende bryst- og halsfolder, spesielt for bukkene er dette avgjørende. Øyelokk og hårløse områder skal være pigmentert. Det hårløse feltet under halen bør ha 75% pigmentering for avlsdyr, med 100% pigmentering som idealet. Kort, skinnende pels er ønskelig. En begrenset mengde underull vil bli tolerert i vintermånedene.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:  For lang, for grov, eller for ullen pels.

Kjønnsorganer:  Geiter: Velformet, ikke pendlende jur, godt opphengt med ikke mer end 2 fungerende patter på en side. Tillatte feil: Hvis det ikke er tegn på at patten deler seg, men det er 2 melkekanaler, kan dette aksepteres. Dobbeltpatter: De nederste 50 % bør være delt.

Bukker: To forholdsvis store, velformede, sunne testikler av ens størrelse i én pung. Pung med splitt inntil 5 cm. er tillatt. Pungen skal være minst 25 cm. i omkrets.

Karakteristiske fravelgnings- og nedslaktningsfeil:   Klumppatter, kalabasspatter eller dobbeltpatter.  For små testikler, en pung med mer end 5 cm. splitt.

Størrelse:  Idealet er en middelstor, tung geit med maksimal kjøttproduksjon. Det er ønskelig med harmoni i forholdet mellom lengden av bena og dybden av kroppen på alle alderstrinn. Kje bør ha en tendens til å være lengre i bena.

Karakteristiske fravelgings- og nedslaktningsfeil:  For store eller for små dyr.

Farge:  Boergeit anerkjennes i 3 fargevarianter: Foredlet , fullfarget og flerfarget. Følgende fargesammensetning er tillatt for avlsdyr av foredlet type:

Idealet er en hvit geit med rødt hode og ører, og fullt pigmentert. Hodet skal ha tydelig bliss. Nyanser i rødfargen fra lys rød til mørk rød er tillatt. Minimums- kravet for avlsdyr er en rød avtegning på minst 10 cm. i diameter på begge sider av hodet, eksklusiv ørene. Begge ører skal ha minst 75 % rød farge og samme prosentdel pigmentering.

Hode, hals og forpart: Total rød farge er ikke tillatt lenger bak enn til skulder- bladene, og på skulderen må fargen ikke strekke seg lenger ned enn til øvre del av brystbenet.

Kropp, bakpart og mage: Kun én flekk rød farge er tillatt, maksimalt 10 cm. i diameter.

Ben: Med “ben” menes her stykket under en tenkt linje formet av brystet og kroppens underlinje. Flekker med rød farge på maksimum diameter på 5 cm. er tillatt.

Hale: Halen kan være rød, men fargen må ikke fortsette inn på kroppen med mer enn 2½ cm.

Røde hår og dekkhår:  Enkelte røde hår i det hvite kan tillates fra 2-tanns alder.

Pigmentering:  Dyr med for lys pigmentering skal ikke brukes i avl.

Produksjonsdyr:  Et produksjonsdyr er ei Boergeit som ikke lever opp til rasestandarden, men likevel ikke har fravelgings- og nedslaktningsfeil.

Fullfarget Boer: Det finnes ikke en Sør-Afrikansk standard for Fullfarget Boergeit. Det følgende er oversatt fra den Australske Standard for Fullfarget Boergeit:

Dyret betegnes som fullfarget når 95% av dyret har én av fargene: Rød, sjokoladebrun eller sort. Det må ikke være hvitt på kroppen. Det tillates maksimalt 5 cm. hvitt på hvert av bena, hvitt bliss og hvit halespiss. Grå, gule og viltfargede geiter aksepteres ikke.

Flerfarget Boer: Flerfarget Boergeit er en boergeit med farge og tegning som ikke omfattes av beskrivelsen for foredlet og fullfarget.

Andre særtrekk hos rasen: Boergeita deler beitemønster med den norske geita, men har et roligere lynne. Den er lett å gjerde inne.

Boergeita har et selskapelig vesen, og oppfører seg rolig men bestemt i møte med mennesker.

Boergeita er hardfør og har sterk helse. Den har gode moregenskaper og er også snill med andre geiters avkom.

Vedtatt på den stiftende generalforsamling 13. oktober 2007. Rrevidert på generalforsamling 23. oktober 2011.