Månedlige arkiver: juli 2015

Sommernytt fra NorBoer-styret

Så er det den herlige tida igjen, sommer og lange dager, men sikkert mye å gjøre selv i ferietida for oss geitebønder.

GalååenI august er det igjen geitedager, denne gang på Mastemyr/Svartskog, rett sør for Oslo. Vi har årsmøte fredag 21. august kl 1700, innkalling går ut til alle medlemmer.

Det skal også arrangeres seminkurs på geit i høst, nærmere bestemt på Staur/Hjermstad tirsdag 11. august kl 10-16. Se forrige innlegg for mer info. Hvis tid og sted ikke passer: Husk at dersom dere klarer å samle minst 5 interesserte bønder, er det mulig å få                                                                                                        arrangert lokale kurs der dere bor.

SandemEllers holder styret en dialog med Nortura ang slakteoppgjør og klassifisering. Dette har vi hatt gående siden 2012, og endelig ser det ut til at det tas hensyn til oss kjøttgeitbønder. Klassene endres nå slik at vi får kje 3,5 til 9 kg, og kje 9 kilo til 1 års alder. Dessuten endres prissystemet for nisjeslakt slik at det uforholdsmessige dyre leieslaktprisen reduseres med om lag 13 kr pr kilo, til ca 28 kroner, mot tidligere 41.

Ved sjekk av engros- og avregningspriser i dag ser det ut til å være trådt i kraft allerede :). Pass bare på ved innlevering å påpeke at kje ikke må bli klassifisert som geit. Da går alt galt, og du mister også kjeslakt-tilskuddet.

Sist, men ikke minst, nå må vi igang med indeksberegninger for å få til noe mer verdifullt avlsarbeid og målretta bruk av semin. Det er utarbeidet en oversikt over foreslåtte krav for de besetningene som ønsker å delta i indeksarbeidet. Med indekser får vi endelig oversikt over egenskaper som ikke er mulig å se, men som har stor betydning for avl og økonomi. Uten dette verktøyet er avlsarbeidet mye likt en lottotrekning. NRF-kua og MyklebustEdelgrisen hadde ikke vært til uten slikt indeksarbeid. Det er mye registrering og enkelte andre betingelser å oppfylle, men så kommer premien i form av målretta avl, en høyere kvalitet på avlsdyra og forhåpentligvis bedre økonomi i bunnlinja.

God sommer fra Styret i NorBoer

Seminkurs på geit 11. august 2015

Hentet fra nsg.no:

inseminør

Vi holder ett seminkurs på geit i år, tirsdag 11. august. Påmeldingsfristen er 27. juli. Kurssted er Staur gård som igger ved Mjøsa, litt sør for Hamar.

Kurset holdes i konferanserommet ved
Staur Gård, Vestbygdveien 226, 2312  Ottestad

 

Program

  • 10:00 – 13:00 Teori
  • 13:00 – 14:00 Lunsj
  • 14:00 – 16:00 Praktiske øvelser
Kurskostnader
Kursavgift kr 1000,- inkluderer kurshefte og enkel servering.
Deltaker nr. 2 fra samme bruk betaler kr 500,-.
Kurset er gratis for tidligere utdannede inseminører..
Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.
Koffert med inseminasjonsutstyr koster kr.825,-
Påmelding og utfyllende informasjon om kurset får du fra:
 
Bjørn Erik Frislie
Send en e-post: bef@nsg.no
Eller ring mobil: 917 37 641
Påmeldingsfrist: Mandag 27. juli
 
Ved påmelding oppgi følgende:
  • Produsentnummer (10 siffer)
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon/mobil
  • E- postadresse
  • Overnatting på Staur til en pris på ca. kr. 600,-