Kveldsmat på Teams 17. juni kl 20

Kjære medlemmer.
Sommeren er over oss og vi er midt i den beste tida. Samtidig er alt travelt, alt skjer på en gang og det dukker opp spørsmål og undringer i den daglige drifta.

Vi inviterer til Kveldsmat-møte på Teams torsdag 17. juni kl 2000:

  • Info fra styret
  • Presentasjon om foring av geit (fra geitedagene på Geilo)
  • Veterinærens halvtime, Charlotte Haukaas tar opp aktuelle problemstillinger i forhold til geitehelse
  • Glimt fra boergeiter rundt i verden
  • Innspill fra dere, har dere spørsmål vi skal finne ut av?

Ha kaffen og kveldsmaten klar, så sees vi på Teams. Link blir sendt ut på mail til alle medlemmer i god tid før møtet.

Hilsen Styret