Nytt verktøy for boerbonden

Vi har videreutviklet kjeingsskjemaet som endel allerede bruker, til et mer hendig verktøy, med funksjoner som gjør det lettere å huske på de ulike aktivitetene med behandling og veiing gjennom sesongen. Her er to ulike utgaver, enten om du legger inn data selv, eller om du henter ut som excel-ark fra Ammegeitkontrollen.

Vi kommer til å gå gjennom dette på Boergeitdagene, og det blir også tema på et medlemsmøte om ikke lenge.

Du finner malene her: Verktøy