Oppdretterliste

Etter gode tips fra medlemmene har vi laget oppsett for oppdretterliste på medlemssidene våre. Alle som er medlem i NorBoer kan nå selv registrere seg som oppdretter på medlem.norboer.no .

Vi håper dette blir et viktig og nyttig verktøy i å knytte kontakter og få god oversikt over boeravlen i Norge.

Om du trenger hjelp til å registrere, send oss en epost.

 

 

 

 

Hilsen styret

Programmet for fagdagen 25. august

Vi arrangerer fagdag om Boergeit fredag 25. august under Geitedagene.
Oppstart kl 15:

Vi kommer til å gå gjennom hovedprinsipper for vurdering av avlsdyr, og presentere et startopplegg som du kan gjennomføre hjemme i din egen besetning, gjerne i samarbeid med andre geitekollegaer. Flere øyne gir bedre kvalitet på jobben 😉

Vi får dessverre ikke lagd noe «live» kurs hvor vi kan øve oss på dyr, så vi skulle gjerne hatt noen bilder å se på for å sammenligne. Derfor hadde det vært topp om flest mulig av medlemmene sendte oss bilder av dyr de mener er gode, og dyr de mener er mindre gode. Vi trenger alle slag å diskutere rundt. Ta bilder fra siden, forfra, bakfra, bilder av jur, klauver, koder og send inn på mail eller på facebooksiden. Alt er til hjelp.

Vi presenterer også nyheter fra indeksarbeidet. Vi har hatt møte med NSG og kommet fram til justeringer som gjør at det skal være lettere for flere avlere å møte de kravene som skal til.

Vi avslutter fagopplegget med gjennomgang og sammenligning av rapporter i Ammegeit-kontrollen. Har du funnet fram til gode tips og rutiner i bruk av programmet, så vil vi gjerne lære av deg. Med tilpasninger og justeringer er det store muligheter for å ha mye nytte av en slik kontrolltjeneste. Vi vil gjerne at de som er medlem i Ammegeitkontrollen går gjennom rapportene nedenfor på forhånd, ta gjerne utskrift hvis det føles mer oversiktlig, eller hvis du ikke har mulighet til å ta med pc til Voss.

Rapportene er:
-Tilvekst alle vekter, for kje født i år, gjerne flere år tilbake
-Vekt- og slakteresultat vær(bukk) og søye(geit) Mange sider her, men nyttig informasjon.
-Middeltall (5 års sammenligning)
-Livsløpsproduksjon søye(geit)
-Årsrapport (til regnskap)

Vi håper det blir fine dager i Myrkdalen, og at alle får en topp høstsesong. Vurderingsprogrammet og nyhetene rundt indekser kommer til alle i etterkant av Geitedagene.

Hilsen styret i NorBoer

Geitedagene 2017

NSG ønsker velkommen til Geitedagene 2017

Vi har vårt årsmøte lørdag 26. august, og det er ellers program og interessante utflukter for alle som holder på med geit.

Mer om program for oss med Boergeit kommer etterhvert.

Høring av dyrehelseforskriften

Mattilsynet har nå lagt ut til høring forslag om ny dyrehelseforskrift, derunder regler for overføring av avlsdyr over fylkesgrenser. Dette er reglement som har stor betydning for mange småfeavlere i Norge, også for oss som avler boergeit.

Gustav og bukkene på Toten

 

Link til høringsdokumenter

Send gjerne innspill til Mattilsynet, om du ikke ønsker å sende dette selv, send gjerne dine synspunkter til post@norboer.no ,  så tar vi det med i vår behandling av høringsforslaget.

Styret i NorBoer

 

Geitedagene 2016

Velkommen til Geitedagene 2016, på Scandic Hotell Harstad.

Rikholdig program med både kurs i Ammegeitkontrollen, utferd til gård som holder på med kjekjøttproduksjon, årsmøte i NorBoer og Ammegeitforum. I tillegg til mye å lære fra de som holder på med melkegeit.

Her er Ivar Utbjør, en av våre medlemmer i Lofoten.

Her er Ivar Utbjør, en av våre medlemmer i Lofoten.

Det er bare å glede seg, du kan lese hele programmet her:

Geitdagene 2016 program

Velkommen!

Sommernytt fra NorBoer-styret

Så er det den herlige tida igjen, sommer og lange dager, men sikkert mye å gjøre selv i ferietida for oss geitebønder.

GalååenI august er det igjen geitedager, denne gang på Mastemyr/Svartskog, rett sør for Oslo. Vi har årsmøte fredag 21. august kl 1700, innkalling går ut til alle medlemmer.

Det skal også arrangeres seminkurs på geit i høst, nærmere bestemt på Staur/Hjermstad tirsdag 11. august kl 10-16. Se forrige innlegg for mer info. Hvis tid og sted ikke passer: Husk at dersom dere klarer å samle minst 5 interesserte bønder, er det mulig å få                                                                                                        arrangert lokale kurs der dere bor.

SandemEllers holder styret en dialog med Nortura ang slakteoppgjør og klassifisering. Dette har vi hatt gående siden 2012, og endelig ser det ut til at det tas hensyn til oss kjøttgeitbønder. Klassene endres nå slik at vi får kje 3,5 til 9 kg, og kje 9 kilo til 1 års alder. Dessuten endres prissystemet for nisjeslakt slik at det uforholdsmessige dyre leieslaktprisen reduseres med om lag 13 kr pr kilo, til ca 28 kroner, mot tidligere 41.

Ved sjekk av engros- og avregningspriser i dag ser det ut til å være trådt i kraft allerede :). Pass bare på ved innlevering å påpeke at kje ikke må bli klassifisert som geit. Da går alt galt, og du mister også kjeslakt-tilskuddet.

Sist, men ikke minst, nå må vi igang med indeksberegninger for å få til noe mer verdifullt avlsarbeid og målretta bruk av semin. Det er utarbeidet en oversikt over foreslåtte krav for de besetningene som ønsker å delta i indeksarbeidet. Med indekser får vi endelig oversikt over egenskaper som ikke er mulig å se, men som har stor betydning for avl og økonomi. Uten dette verktøyet er avlsarbeidet mye likt en lottotrekning. NRF-kua og MyklebustEdelgrisen hadde ikke vært til uten slikt indeksarbeid. Det er mye registrering og enkelte andre betingelser å oppfylle, men så kommer premien i form av målretta avl, en høyere kvalitet på avlsdyra og forhåpentligvis bedre økonomi i bunnlinja.

God sommer fra Styret i NorBoer

Seminkurs på geit 11. august 2015

Hentet fra nsg.no:

inseminør

Vi holder ett seminkurs på geit i år, tirsdag 11. august. Påmeldingsfristen er 27. juli. Kurssted er Staur gård som igger ved Mjøsa, litt sør for Hamar.

Kurset holdes i konferanserommet ved
Staur Gård, Vestbygdveien 226, 2312  Ottestad

 

Program

  • 10:00 – 13:00 Teori
  • 13:00 – 14:00 Lunsj
  • 14:00 – 16:00 Praktiske øvelser
Kurskostnader
Kursavgift kr 1000,- inkluderer kurshefte og enkel servering.
Deltaker nr. 2 fra samme bruk betaler kr 500,-.
Kurset er gratis for tidligere utdannede inseminører..
Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.
Koffert med inseminasjonsutstyr koster kr.825,-
Påmelding og utfyllende informasjon om kurset får du fra:
 
Bjørn Erik Frislie
Send en e-post: bef@nsg.no
Eller ring mobil: 917 37 641
Påmeldingsfrist: Mandag 27. juli
 
Ved påmelding oppgi følgende:
  • Produsentnummer (10 siffer)
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon/mobil
  • E- postadresse
  • Overnatting på Staur til en pris på ca. kr. 600,-