Husk melkeprøver !

For å opprettholde status fra Friskere Geit prosjektet er det viktig å ta melkeprøver nå mens dyra er i laktasjon.

Her er info om hvordan det skal gjøres:
– I ammegeitbesetninger tas en speneprøve av alle lakterende dyr, ca 7 dager etter kjeing.

– Prøver fryses etter hvert og sendes samlet til laboratoriet så snart alle dyr er prøvetatt.

Postlegges tidlig i uka, senest onsdag.

Kan sendes som A post.

Eller som bedriftspakke over natt.  IKKE bruk Norgespakke (det tar inntil 5 dager)!

Det kan også tas blodprøver fra ammegeitbesetninger, dersom besetningen er liten (under 10 voksne dyr aksepterer ikke Mattilsynet samleprøve som dokumentasjon) eller en ikke kan vente på å få tatt ut melkeprøver.

For spørsmål om analyseresultat ta kontakt med laboratoriet eller Helsetjenesten for geit.

Utstyr for prøvetaking – speneprøveesker (liten eske har 4 glass, stor eske har 40 glass) bestilles fra medlem@tine.no

Rekvisisjonsskjema som må følge prøvene ved innsending til laboratoriet finner du på https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser