Høring av dyrehelseforskriften

Mattilsynet har nå lagt ut til høring forslag om ny dyrehelseforskrift, derunder regler for overføring av avlsdyr over fylkesgrenser. Dette er reglement som har stor betydning for mange småfeavlere i Norge, også for oss som avler boergeit.

Gustav og bukkene på Toten

 

Link til høringsdokumenter

Send gjerne innspill til Mattilsynet, om du ikke ønsker å sende dette selv, send gjerne dine synspunkter til post@norboer.no ,  så tar vi det med i vår behandling av høringsforslaget.

Styret i NorBoer