Seminkurs

Det arrangeres også i år seminkurs under Geitedagene, som i år holdes i Skei i Jølster. Datoen er 22. august, les mer her:

http://www.nsg.no/inseminering/insemineringskurs-paa-geit-2014-article7823-2339.html

Laget planlegger også å avholde årsmøte under Geitedagene, mer info kommer om ikke lenge.

12hhm3