Hvorfor bruke Ammegeitkontrollen?

Er du medlem i Ammegeitkontrollen? Ikke det? Lurer du på om du skal bli medlem?

Det koster ca 1500 kroner i året, og her er argumentene:

7 Gode grunner til å benytte ammegeitkontrollen:

  1. Et inspirerende verktøy for å bli bedre med Boergeit.
  2. Fullstendig oversikt over stamtavler og dine dyrs historie.
  3. Alle veterinærer registrerer utførte behandlinger i dyrehelseportalen. Ammegeitkontrollen er koblet sammen med dyrehelseportalen, således kan all veterinær historikk sees i helsekortet til vært individ i Ammegeitkontrollen.
  4. Ved bruk av Ammegeitkontrollen er det lett å få oversikt oversikt over innavlsgrad.
  5. Slakteklasser/slakte info kommer direkte inn i Ammegeitkontrollen.
  6. Enkel plattform å registrere nye dyr.
  7. Det er en godkjent måte å holde dyrejournaler i henhold til gjeldende lovverk.

Innmelding gjøres hos slakteriet du bruker.