Velkommen til Boergeitdagene 24. til 26. august

Velkommen til Boergeitdagene på Jægtvolden Fjordhotell, 24 – 26. august 2018

 

I 2018 arrangeres ikke Geitedagene, så vi i NorBoer lager våre egne Boergeitdager.

På grunn av jordskred i som rammet ferieboligene i Leksvik er basen for arrangementet flyttet til Jegtvolden Fjordhotell på Inderøy.

www.jegtvolden.no

Her er programmet :

Fredag 24. august

NB: Seminkurset holdes på Hjellup Gård, Leksvik. Her er kjørebeskrivelse:

Når det gjelder skyss fra flyplassen til seminkurset finnes det flere alternativer:

  1. Flybussen fra Værnes til Trondheim Pirterminal (ca. 40 minutter). Hurtigbåt til Vanvikan (ca. 25 minutter). Bilskyss fra Vanvikan til Hjellup Gård (30 minutter)
  2. Leie bil og kjøre til Flakk, Trondheim (ca. 45 minutter). Ferge fra Flakk til Rørvik (ca. 25 minutter). Kjøre fra Rørvik til Leksvik og Hjellup Gård (ca. 40 minutter).
  3. Leie bil og kjøre nordover på E6. Ta av mot Leksvik (Vanvikan, Mosvik) på Røra, og følge veien mot Leksvik og Hjellup Gård. (Ca. 2 timer)

Dersom noen vil bruke alternativ 1, er det fint om vi får beskjed om tidspunkt for ankomst slik at vi kan bestille skyss. Det er selvfølgelig enklest hvis flere reiser med samme hurtigbåt, men det skal vi greie å ordne uansett. Vi bestiller taxi for henting og bringing, dette kommer i tillegg til prisen for Boergeitdagene.

Kl 12 – 19 Kurs i Eierinseminering på geit

En veterinær kommer for å lære oss å inseminere geit med frossensæd. Det er både en teoretisk og en praktisk del, slik at ved endt kurs er du klar til å kunne inseminere i egen besetning.

Kurset koster kr 1 500 per person, nr to fra samme besetning vil få halv pris på kurset. Har du tatt kurset tidligere, men ønsker oppfriskning betaler du kr 250. For senere å kunne inseminere trenger du litt utstyr, dette har NSG satt sammen i en seminkoffert til kr 880. Dette og mer materiell kan bestilles på kurset.

Husk, etter dette kurset kan du enkelt og uten bekymring for dyrehelse få tak i noe av de beste boer-genene som er tilgjengelig.

Det serveres enkel lunsj underveis.

 

 

 

Fredag kveld samles vi til middagsbuffet på Jegtvolden Fjordhotell kl 21.

 

Lørdag 25. august

Kl 0900 Hvordan lykkes best mulig med kjenga

NorBoers «husveterinær» Charlotte Haukaas tar oss gjennom de viktige punktene for å lykkes med kjeinga. En grundig gjennomgang av hvordan vi forbereder oss selv og geitene på best mulig måte for god flyt og livskraftige kje.

Kl 1100 Vurdering av livdyr

Teori rundt vurdering av livdyr. Vi blir kjent med de viktigste punktene i eksteriørvurdering av boergeit. Hvilke punkter er viktig for holdbare, sunne og godt produserende livdyr, og hvilke punkter kjennetegner boergeit som rase.

Kl 1230 Lunsj

Kl 1330 Avreise til John Erling Westerhus

Kl 1400 Praktisk øvelse

Vi vurderer av noen av avlsdyra som finnes på gården. Tid for diskusjon.

Kl 1600 Klauvskjæring

Hvordan skjære eller klippe klauver på best mulig måte? Tomas Arnheim leder en demonstrasjon av klauvstell, og vi deler erfaringer om dette temaet.

Kl 1700 Retur til hotellet

Kl 1730 Avl i praksis

Hvordan avler vi best med de dyra vi har, og hvordan bruker vi best det nye materialet vi få tak i gjennom importer? Hvem ønsker å bli avlsbesetninger og delta i indeksarbeidet? Vi får besøk av Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG. Han holder et innlegg og deltar i diskusjon.

Kl 2000 3- retters middag på hotellet

 

 

Søndag 26. august

 Kl 0900 Årsmøte

Kl 1000 Hvordan bruke Ammegeitkontrollen?

Irene Fosså går gjennom nyttige rapporter og vi utveksler erfaringer om bruk av Ammegeitkontrollen. Ta med egen laptop.

Kl 1130 Ny dyrehelseforskrift

Hva betyr den nye forskriften for oss i praksis? Tor Arne Sandvik går gjennom de praktiske endringene, regionale forskjeller og hvordan vi sikrer fortsatt god geitehelse.

Kl 1230 Lunsj

Kl 14 Årshjulet

Thale Braaten Hoff går gjennom året i en boergeitbesetning. Hva bør en passe på i de ulike periodene, med spesielt fokus på snyltebehandling.

Kl 15 Hjemreise

 

 

 

 

 

 

Pris for Boergeitdagene:

Full pakke: Opphold fredag kveld til søndag ettermiddag, inkl frokost, lunsj og middag.

Pr person i enkeltrom kr 3545
Pr person i dobbeltrom kr 2950
Seminkurs har egne priser som nevnt tidligere, inkl enkel lunsj.

Det er også mulig å delta på deler av arrangementet
Middag fredag kr 350
Dagpakke lørdag, med lunsj og middag kr 990
Dagpakke søndag, med lunsj kr 495

Utgifter til transport kommer i tillegg.

Vi gleder oss til å se nettopp deg!
Meld deg på i dag.

Hilsen styret i NorBoer