Månedlige arkiver: juli 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Til alle medlemmer i NorBoer

Årsmøte 2019

Søndag 4. august kl 08.30

Vestlia Resort, Geilo

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i NorBoer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og delegater til underskrift av protokoll

3. Valg av referent og tellekorps

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av revidert regnskap og fastsettelse av kontingent.

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre

8. Valg av revisor

Styret har så langt ikke mottatt noen forslag til årsmøtet. Revidert regnskap vil bli tilsendt så snart det er klart, og vil også bli delt ut på møtet.

Ring om du trenger veibeskrivelse eller hjelp til å finne transport.

Det arrangeres Geitedagene 2019 den samme helga, se egen invitasjon.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i NorBoer

NorBoer – raselag for Norsk Boergeit

ved leder Tor Arne Sandvik

Øvstebø

5590 ETNE

Kontingent 2019

Alle medlemmer får i dag tilsendt faktura på kontingent. Årsmøtet i 2018 bestemte at det skulle være kun en type medlemskap, med flat kontingent på kr 200. Medlemskapet kan betales med faktura, vipps eller kredittkort, følg bare lenken i eposten du har mottatt.

Ordinært forfall for kontingenten er 1. mars, styret beklager at dette ble forsinket i år.

Vel møtt på Geitedagene 2019!

Hilsen Styret i NorBoer