Forfatterarkiv: NorBoerBonden

Helseopplysninger

Ved gjennomgang av helseopplysninger er det flere som opplever at behandlinger gjort av veterinær ikke automatisk er blitt lest inn elektronisk til din produsentregisteret, med overføring til Ammegeitkontrollen.

Det er flere feilkilder, men en kan være at veterinæren har glemt å gjøre den elektroniske registreringen som er pålagt.

Her har vi laget en liten huskelapp som du kan skrive ut og sette i permen hvor du har helsekort, så kanskje vi har eliminert en av feilkilden

Boergeitdagene 2018

For første gang ble det arrangert egne boergeitdager. Rundt 35 boergeitfolk fra hele landet var samla på Jegtvolden Fjordhotell i Trøndelag siste helga i August.

Stemninga i forsamlinga var god og full av framtidstro.

Seminkurs ble avholdt fredag på Hjellup Gård, her var det også mulighet å få en oppfriskning for de som hadde kurset fra før.

Lørdagen hadde Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG, innlegg om avls- og indeksarbeidet. Det ble også holdt flere gode innlegg fra deltakerene, blant annet om «Hvordan lykkes med kjeeinga», Ammegeitkontrollen, Vurdering av livdyr, ny dyrehelseforskrift og årshjulet. Mange gode innlegg som skapte diskusjon og entusiasme blant bøndene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var også satt av tid til et gårdsbesøk hos John Erling Westerhus. Her gikk vi gjennom de viktigste punktene av eksteriørvurdering og alle fikk trene på hvordan vi måler og hva vi skal se etter på dyra våre.

Praktisk demonstrasjon av klauvskjæring var en annen aktivitet på utflukten.

 

Det var ikke bare under selve programmet på dagtid stemningen var god blant boerfolket, etter en flott 3 retters middag på hotellet fortsatte det gode praten og diskusjonen til langt uti de sene nattetimer.

Søndag ble det avholdt årsmøte og utpå ettermiddagen var det klart for hjemreise.

En faglig og hyggelig samling i tre dager for flinke boer-bønder!

Velkommen til Boergeitdagene 24. til 26. august

Velkommen til Boergeitdagene på Jægtvolden Fjordhotell, 24 – 26. august 2018

 

I 2018 arrangeres ikke Geitedagene, så vi i NorBoer lager våre egne Boergeitdager.

På grunn av jordskred i som rammet ferieboligene i Leksvik er basen for arrangementet flyttet til Jegtvolden Fjordhotell på Inderøy.

www.jegtvolden.no

Her er programmet :

Fredag 24. august

NB: Seminkurset holdes på Hjellup Gård, Leksvik. Her er kjørebeskrivelse:

Når det gjelder skyss fra flyplassen til seminkurset finnes det flere alternativer:

 1. Flybussen fra Værnes til Trondheim Pirterminal (ca. 40 minutter). Hurtigbåt til Vanvikan (ca. 25 minutter). Bilskyss fra Vanvikan til Hjellup Gård (30 minutter)
 2. Leie bil og kjøre til Flakk, Trondheim (ca. 45 minutter). Ferge fra Flakk til Rørvik (ca. 25 minutter). Kjøre fra Rørvik til Leksvik og Hjellup Gård (ca. 40 minutter).
 3. Leie bil og kjøre nordover på E6. Ta av mot Leksvik (Vanvikan, Mosvik) på Røra, og følge veien mot Leksvik og Hjellup Gård. (Ca. 2 timer)

Dersom noen vil bruke alternativ 1, er det fint om vi får beskjed om tidspunkt for ankomst slik at vi kan bestille skyss. Det er selvfølgelig enklest hvis flere reiser med samme hurtigbåt, men det skal vi greie å ordne uansett. Vi bestiller taxi for henting og bringing, dette kommer i tillegg til prisen for Boergeitdagene.

Kl 12 – 19 Kurs i Eierinseminering på geit

En veterinær kommer for å lære oss å inseminere geit med frossensæd. Det er både en teoretisk og en praktisk del, slik at ved endt kurs er du klar til å kunne inseminere i egen besetning.

Kurset koster kr 1 500 per person, nr to fra samme besetning vil få halv pris på kurset. Har du tatt kurset tidligere, men ønsker oppfriskning betaler du kr 250. For senere å kunne inseminere trenger du litt utstyr, dette har NSG satt sammen i en seminkoffert til kr 880. Dette og mer materiell kan bestilles på kurset.

Husk, etter dette kurset kan du enkelt og uten bekymring for dyrehelse få tak i noe av de beste boer-genene som er tilgjengelig.

Det serveres enkel lunsj underveis.

 

 

 

Fredag kveld samles vi til middagsbuffet på Jegtvolden Fjordhotell kl 21.

 

Lørdag 25. august

Kl 0900 Hvordan lykkes best mulig med kjenga

NorBoers «husveterinær» Charlotte Haukaas tar oss gjennom de viktige punktene for å lykkes med kjeinga. En grundig gjennomgang av hvordan vi forbereder oss selv og geitene på best mulig måte for god flyt og livskraftige kje.

Kl 1100 Vurdering av livdyr

Teori rundt vurdering av livdyr. Vi blir kjent med de viktigste punktene i eksteriørvurdering av boergeit. Hvilke punkter er viktig for holdbare, sunne og godt produserende livdyr, og hvilke punkter kjennetegner boergeit som rase.

Kl 1230 Lunsj

Kl 1330 Avreise til John Erling Westerhus

Kl 1400 Praktisk øvelse

Vi vurderer av noen av avlsdyra som finnes på gården. Tid for diskusjon.

Kl 1600 Klauvskjæring

Hvordan skjære eller klippe klauver på best mulig måte? Tomas Arnheim leder en demonstrasjon av klauvstell, og vi deler erfaringer om dette temaet.

Kl 1700 Retur til hotellet

Kl 1730 Avl i praksis

Hvordan avler vi best med de dyra vi har, og hvordan bruker vi best det nye materialet vi få tak i gjennom importer? Hvem ønsker å bli avlsbesetninger og delta i indeksarbeidet? Vi får besøk av Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG. Han holder et innlegg og deltar i diskusjon.

Kl 2000 3- retters middag på hotellet

 

 

Søndag 26. august

 Kl 0900 Årsmøte

Kl 1000 Hvordan bruke Ammegeitkontrollen?

Irene Fosså går gjennom nyttige rapporter og vi utveksler erfaringer om bruk av Ammegeitkontrollen. Ta med egen laptop.

Kl 1130 Ny dyrehelseforskrift

Hva betyr den nye forskriften for oss i praksis? Tor Arne Sandvik går gjennom de praktiske endringene, regionale forskjeller og hvordan vi sikrer fortsatt god geitehelse.

Kl 1230 Lunsj

Kl 14 Årshjulet

Thale Braaten Hoff går gjennom året i en boergeitbesetning. Hva bør en passe på i de ulike periodene, med spesielt fokus på snyltebehandling.

Kl 15 Hjemreise

 

 

 

 

 

 

Pris for Boergeitdagene:

Full pakke: Opphold fredag kveld til søndag ettermiddag, inkl frokost, lunsj og middag.

Pr person i enkeltrom kr 3545
Pr person i dobbeltrom kr 2950
Seminkurs har egne priser som nevnt tidligere, inkl enkel lunsj.

Det er også mulig å delta på deler av arrangementet
Middag fredag kr 350
Dagpakke lørdag, med lunsj og middag kr 990
Dagpakke søndag, med lunsj kr 495

Utgifter til transport kommer i tillegg.

Vi gleder oss til å se nettopp deg!
Meld deg på i dag.

Hilsen styret i NorBoer

Vil du kvalifisere til avlsbesetning?

Her er nye og mer brukervennlige krav til de som ønsker å kvalifisere til å være avlsbesetning med boergeit.

På sikt er indeksberegninger måten å sortere avlsdyr på, og denne listen med krav til registreringer danner grunnlaget for slike beregninger. Så man vil ha god nytte av den tida man legger ned i veiing, registrering og planlegging.

Videre er det viktig å tenke på hvordan avl skal foregå i de nye regionene som Mattilsynet etterhvert vil legge til grunn for livdyrhandel. Noen regioner er store, og vil ha mange besetninger som naturlig kvalifiserer til å være avlsbesetning. Det vil ikke være noen begrensning på antall avlsbesetninger i en region, så i praksis kan alle være avlsbesetning, om man fyller de oppsatte kravene. I de mindre regionene blir det svært viktig at det finnes minst en avlsbesetning, slik at denne kan tilføre nye gener gjennom semin fra importdyr og andre nasjonale gode dyr.

Vi trenger flest mulig med på dette, får vi gode data og godt fulgt opplegg for registreringer fra fødsel til slakt, er indekser like om hjørnet. Meld fra til styret om dette er noe som virker interessant for deg/dere.

Her er lista:

Krav til registreringer i en avlsbesetning med boergeit

1. Stamtavle

 • a. Det er viktig at alle dyr som inngår i registreringene har en mest mulig fullstendig stamtavle.
 • b. Minimum er mor og far
 • c. Besteforeldre om mulig (og etter hvert lengre bakover).

2. Fødsel

 • a. Kjeet må være født i perioden fra og med 1.januar til 31.mai.
 • b. Kjetall
  • i. Levendefødte
  • ii. Dødfødte (fullbårne kje)
  • iii. Død før merking
  • iv. Alle som dør etter merking skal selvsagt meldes ut
 • c. Fødselsvekt
  • i. Levendefødte kje veies fødselsdagen eller dagen etter. Vekta avrundes til nærmeste hekto (for eksempel 3,6 kg)
  • ii. Dødfødte og de som dør før de er 2 dager gamle bør også veies, for da kan vi lære noe om sammenhengen mellom fødselsvekt og overlevelse.

3. 8-ukers vekt

 • a. 8-ukers vekt er en måling for moras melkeevne og kjeets egen tilvekstevne
 • b. Godkjent aldersintervall: Fra og med 40 dager til og med 70 dager
 • c. Hvis det er noe spredning i fødselsdato må flokken veies i flere puljer etter hvert som de er rundt 8 uker gamle

4. 6-måneders vekt

 • a. 6-måneders vekt er i hovedsak en måling av kjeets egen tilvekstevne og i mindre grad moras melkeevne.
 • b. Godkjent aldersintervall: Fra og med 145 dager til og med 215 dager
 • c. Vi ønsker at kjea veies nærmest mulig 6 måneders alder, men her skal alle kje veies samme dag slik at de har hatt mest mulig likt miljø fram til veiing

5. Slakteinformasjon Hvis ikke slakteriet automatisk sender slakteinformasjon til ammegeitkontrollen, må de legges inn manuelt av bruker.

 • a. Slaktevekt
 • b. Slakteklasse (kjøttfylde)
 • c. Fettgruppe

6. Levendevekt ved slakting a. Hvis produsenten registrerer levendevekt rett før slakting (innen 3 dager før slakting) kan vi se om det er arvelig variasjon i slakteprosent

7. Semin. Det er et krav at besetningen benytter semin, dette for å skape tette genetiske bånd til andre besetninger.

Boerdagene 24 – 26 august 2018, Trøndelag

I 2018 arrangerer ikke NSG Geitedager, så vi lager vårt eget arrangement.

Vi ønsker å ha arrangementet i Trøndelag, i nærheten av Værnes lufthavn.

 

 

 

 

 

Styret jobber nå med å fylle programmet, tidspunkt er satt til helga 24. til 26. august, hvor fredagen er satt av til seminkurs, lørdag og søndag fyller vi med årsmøte, eksteriørvurdering i teori og praksis, besetningsbesøk og hyggelig tid sammen med andre boerbønder.

Sett av datoen allerede nå, mer info og påmelding kommer når eksakt sted og innhold er spikret.

Hilsen styret

Husk melkeprøver !

For å opprettholde status fra Friskere Geit prosjektet er det viktig å ta melkeprøver nå mens dyra er i laktasjon.

Her er info om hvordan det skal gjøres:
– I ammegeitbesetninger tas en speneprøve av alle lakterende dyr, ca 7 dager etter kjeing.

– Prøver fryses etter hvert og sendes samlet til laboratoriet så snart alle dyr er prøvetatt.

Postlegges tidlig i uka, senest onsdag.

Kan sendes som A post.

Eller som bedriftspakke over natt.  IKKE bruk Norgespakke (det tar inntil 5 dager)!

Det kan også tas blodprøver fra ammegeitbesetninger, dersom besetningen er liten (under 10 voksne dyr aksepterer ikke Mattilsynet samleprøve som dokumentasjon) eller en ikke kan vente på å få tatt ut melkeprøver.

For spørsmål om analyseresultat ta kontakt med laboratoriet eller Helsetjenesten for geit.

Utstyr for prøvetaking – speneprøveesker (liten eske har 4 glass, stor eske har 40 glass) bestilles fra medlem@tine.no

Rekvisisjonsskjema som må følge prøvene ved innsending til laboratoriet finner du på https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser

 

Friskere geit inn i framtida

Friskere Geit-prosjektet har vært en suksess. Vi har fått store gevinster i det norske geiteholdet både økonomisk og kvalitetsmessig, og det står respekt av den store dugnaden som har vært gjennomført.
For å ta vare på den gode helsesituasjonen er det viktig at alle geiteholdere, både de som har deltatt i prosjektet og nye besetninger, følger opp med prøvetaking.