Styret

Styret 2016/17

Leder Kjell Myhrer
Kasserer Irene Fosså
Styremedlem Thale Braathen
Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Tor Arne Sandvik

Gunhild W. Sylte

Charlotte Haukaas

Revisor Vidar Nordheim
Valgkomitè Mona Stormark

Tomas Arnheim

Valgt på årsmøte 27. august 2017

Org nr 997 964 705