Styret

Styret 2016/17

Leder Kjell Myhrer
Kasserer Irene Fosså
Styremedlem Thale Braathen
Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Tomas Arnheim

Gunhild W. Sylte

Tor Arne Sandvik

Revisor Vidar Nordheim
Valgkomitè Tåle Willerud

Mona Stormark

Valgt på årsmøte 21. august 2016

Org nr 997 964 705