Avlsplan

Presentasjon av rasen

Norsk Boergeit stammer fra Sør-Afrikansk Boergeit. Rasen er avlet spesielt for kjøttproduksjon, og kjennetegnes ved å være store, tunge, rolige, godlynte geiter med horn og hengeører.

Godkjente farger er:

 • ”Foredlet”:   Hvit med brunt hode og hals
 • ”Fullfarget”: Helfarget rød, sort eller sjokoladebrun.
 • «Flerfarget»:  Alle andre farger

For nærmere beskrivelse av rasen henvises til Standard for Norsk Boergeit.

Presentasjon av raselaget

Lagets navn er NorBoer – raselag for Boergeit. Stiftet 10. oktober 2007

Registrering av slektskap og produksjonsegenskaper

Rasen er godkjent og registrert I Ammegeitkontrollen, hvor det registreres følgende:

 • Slektskap
 • Relevante produksjonsegenskaper som tilvekst,   slaktekvalitet, melkeevne, holdbarhet, moregenskaper,   fruktbarhet, kullstørrelse, livskraft
 • Raserenhet

Avlsmål

 • Ta vare på og utvikle særpreget i rasen som er beskrevet i rasestandarden.
 • Avle fram en geit med god forutnyttelse, høy sykdomsresistens og omgjengelig temperament.
 • Avle fram en sunn og funksjonsdyktig geit i tråd med god dyrevelferd.
 • Boergeit skal ha godt morinstinkt, lett kjeing og   avvenne minimum 2 sunne kje årlig.
 • Kjeenes fødselsvekt skal være minimum 3,5 kg
 • Bukkekje bør ha tilvekst på minimum 240 gram pr. dag fram til 4 mnd alder
 • Geitekje bør ha tilvekst på minimum 190 gram pr. dag fram til 4 mnd alder.
 • Godkjente avlsbukker skal være fullblods eller 100 % renavlet Boergeit, dvs minimum 98,44 % raseren.
 • Godkjente avlsgeiter skal være fullblods eller 100 % renavlet Boergeit, dvs minimum 96,87 % raseren.

Avlstiltak

 • Rasen skal være registrert i Ammegeitkontrollen
 • Relevante egenskaper ihht. avlsmål skal registreres og   tas hensyn til i avlen.
 • Innavlsøkning i populasjonen begrenses ved
  • Bruk av flest mulig hanndyr i avl
  • Unngå avlsmatadorer
  • Unngå nære slektskapsparinger
  • Ta i bruk innavlsberegningsprogram fra NSG og  følge råd herfra.
  • Import av sæd og embryo for blodsfornyelse
  • Inntak av seminbukker i samarbeid med NSG
 • Dyr skal ikke brukes i avl dersom de har defekter som Standard for Norsk Boergeit beskriver som diskvalifiserende.

Vedtatt på den stiftende generalforsamling 13. oktober 2007