Burger

Vil du kvalifisere til avlsbesetning?

Her er nye og mer brukervennlige krav til de som ønsker å kvalifisere til å være avlsbesetning med boergeit.

På sikt er indeksberegninger måten å sortere avlsdyr på, og denne listen med krav til registreringer danner grunnlaget for slike beregninger. Så man vil ha god nytte av den tida man legger ned i veiing, registrering og planlegging.

Videre er det viktig å tenke på hvordan avl skal foregå i de nye regionene som Mattilsynet etterhvert vil legge til grunn for livdyrhandel. Noen regioner er store, og vil ha mange besetninger som naturlig kvalifiserer til å være avlsbesetning. Det vil ikke være noen begrensning på antall avlsbesetninger i en region, så i praksis kan alle være avlsbesetning, om man fyller de oppsatte kravene. I de mindre regionene blir det svært viktig at det finnes minst en avlsbesetning, slik at denne kan tilføre nye gener gjennom semin fra importdyr og andre nasjonale gode dyr.

Vi trenger flest mulig med på dette, får vi gode data og godt fulgt opplegg for registreringer fra fødsel til slakt, er indekser like om hjørnet. Meld fra til styret om dette er noe som virker interessant for deg/dere.

Her er lista:

Krav til registreringer i en avlsbesetning med boergeit

1. Stamtavle

 • a. Det er viktig at alle dyr som inngår i registreringene har en mest mulig fullstendig stamtavle.
 • b. Minimum er mor og far
 • c. Besteforeldre om mulig (og etter hvert lengre bakover).

2. Fødsel

 • a. Kjeet må være født i perioden fra og med 1.januar til 31.mai.
 • b. Kjetall
  • i. Levendefødte
  • ii. Dødfødte (fullbårne kje)
  • iii. Død før merking
  • iv. Alle som dør etter merking skal selvsagt meldes ut
 • c. Fødselsvekt
  • i. Levendefødte kje veies fødselsdagen eller dagen etter. Vekta avrundes til nærmeste hekto (for eksempel 3,6 kg)
  • ii. Dødfødte og de som dør før de er 2 dager gamle bør også veies, for da kan vi lære noe om sammenhengen mellom fødselsvekt og overlevelse.

3. 8-ukers vekt

 • a. 8-ukers vekt er en måling for moras melkeevne og kjeets egen tilvekstevne
 • b. Godkjent aldersintervall: Fra og med 40 dager til og med 70 dager
 • c. Hvis det er noe spredning i fødselsdato må flokken veies i flere puljer etter hvert som de er rundt 8 uker gamle

4. 6-måneders vekt

 • a. 6-måneders vekt er i hovedsak en måling av kjeets egen tilvekstevne og i mindre grad moras melkeevne.
 • b. Godkjent aldersintervall: Fra og med 145 dager til og med 215 dager
 • c. Vi ønsker at kjea veies nærmest mulig 6 måneders alder, men her skal alle kje veies samme dag slik at de har hatt mest mulig likt miljø fram til veiing

5. Slakteinformasjon Hvis ikke slakteriet automatisk sender slakteinformasjon til ammegeitkontrollen, må de legges inn manuelt av bruker.

 • a. Slaktevekt
 • b. Slakteklasse (kjøttfylde)
 • c. Fettgruppe

6. Levendevekt ved slakting a. Hvis produsenten registrerer levendevekt rett før slakting (innen 3 dager før slakting) kan vi se om det er arvelig variasjon i slakteprosent

7. Semin. Det er et krav at besetningen benytter semin, dette for å skape tette genetiske bånd til andre besetninger.

Boerdagene 24 – 26 august 2018, Trøndelag

I 2018 arrangerer ikke NSG Geitedager, så vi lager vårt eget arrangement.

Vi ønsker å ha arrangementet i Trøndelag, i nærheten av Værnes lufthavn.

 

 

 

 

 

Styret jobber nå med å fylle programmet, tidspunkt er satt til helga 24. til 26. august, hvor fredagen er satt av til seminkurs, lørdag og søndag fyller vi med årsmøte, eksteriørvurdering i teori og praksis, besetningsbesøk og hyggelig tid sammen med andre boerbønder.

Sett av datoen allerede nå, mer info og påmelding kommer når eksakt sted og innhold er spikret.

Hilsen styret

Husk melkeprøver !

For å opprettholde status fra Friskere Geit prosjektet er det viktig å ta melkeprøver nå mens dyra er i laktasjon.

Her er info om hvordan det skal gjøres:
- I ammegeitbesetninger tas en speneprøve av alle lakterende dyr, ca 7 dager etter kjeing.

- Prøver fryses etter hvert og sendes samlet til laboratoriet så snart alle dyr er prøvetatt.

Postlegges tidlig i uka, senest onsdag.

Kan sendes som A post.

Eller som bedriftspakke over natt.  IKKE bruk Norgespakke (det tar inntil 5 dager)!

Det kan også tas blodprøver fra ammegeitbesetninger, dersom besetningen er liten (under 10 voksne dyr aksepterer ikke Mattilsynet samleprøve som dokumentasjon) eller en ikke kan vente på å få tatt ut melkeprøver.

For spørsmål om analyseresultat ta kontakt med laboratoriet eller Helsetjenesten for geit.

Utstyr for prøvetaking – speneprøveesker (liten eske har 4 glass, stor eske har 40 glass) bestilles fra medlem@tine.no

Rekvisisjonsskjema som må følge prøvene ved innsending til laboratoriet finner du på https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser

 

Friskere geit inn i framtida

Friskere Geit-prosjektet har vært en suksess. Vi har fått store gevinster i det norske geiteholdet både økonomisk og kvalitetsmessig, og det står respekt av den store dugnaden som har vært gjennomført.
For å ta vare på den gode helsesituasjonen er det viktig at alle geiteholdere, både de som har deltatt i prosjektet og nye besetninger, følger opp med prøvetaking.

 

Oppdretterliste

Etter gode tips fra medlemmene har vi laget oppsett for oppdretterliste på medlemssidene våre. Alle som er medlem i NorBoer kan nå selv registrere seg som oppdretter på medlem.norboer.no .

Vi håper dette blir et viktig og nyttig verktøy i å knytte kontakter og få god oversikt over boeravlen i Norge.

Om du trenger hjelp til å registrere, send oss en epost.

 

 

 

 

Hilsen styret

Programmet for fagdagen 25. august

Vi arrangerer fagdag om Boergeit fredag 25. august under Geitedagene.
Oppstart kl 15:

Vi kommer til å gå gjennom hovedprinsipper for vurdering av avlsdyr, og presentere et startopplegg som du kan gjennomføre hjemme i din egen besetning, gjerne i samarbeid med andre geitekollegaer. Flere øyne gir bedre kvalitet på jobben ;)

Vi får dessverre ikke lagd noe «live» kurs hvor vi kan øve oss på dyr, så vi skulle gjerne hatt noen bilder å se på for å sammenligne. Derfor hadde det vært topp om flest mulig av medlemmene sendte oss bilder av dyr de mener er gode, og dyr de mener er mindre gode. Vi trenger alle slag å diskutere rundt. Ta bilder fra siden, forfra, bakfra, bilder av jur, klauver, koder og send inn på mail eller på facebooksiden. Alt er til hjelp.

Vi presenterer også nyheter fra indeksarbeidet. Vi har hatt møte med NSG og kommet fram til justeringer som gjør at det skal være lettere for flere avlere å møte de kravene som skal til.

Vi avslutter fagopplegget med gjennomgang og sammenligning av rapporter i Ammegeit-kontrollen. Har du funnet fram til gode tips og rutiner i bruk av programmet, så vil vi gjerne lære av deg. Med tilpasninger og justeringer er det store muligheter for å ha mye nytte av en slik kontrolltjeneste. Vi vil gjerne at de som er medlem i Ammegeitkontrollen går gjennom rapportene nedenfor på forhånd, ta gjerne utskrift hvis det føles mer oversiktlig, eller hvis du ikke har mulighet til å ta med pc til Voss.

Rapportene er:
-Tilvekst alle vekter, for kje født i år, gjerne flere år tilbake
-Vekt- og slakteresultat vær(bukk) og søye(geit) Mange sider her, men nyttig informasjon.
-Middeltall (5 års sammenligning)
-Livsløpsproduksjon søye(geit)
-Årsrapport (til regnskap)

Vi håper det blir fine dager i Myrkdalen, og at alle får en topp høstsesong. Vurderingsprogrammet og nyhetene rundt indekser kommer til alle i etterkant av Geitedagene.

Hilsen styret i NorBoer

Geitedagene 2017

NSG ønsker velkommen til Geitedagene 2017

Vi har vårt årsmøte lørdag 26. august, og det er ellers program og interessante utflukter for alle som holder på med geit.

Mer om program for oss med Boergeit kommer etterhvert.

Høring av dyrehelseforskriften

Mattilsynet har nå lagt ut til høring forslag om ny dyrehelseforskrift, derunder regler for overføring av avlsdyr over fylkesgrenser. Dette er reglement som har stor betydning for mange småfeavlere i Norge, også for oss som avler boergeit.

Gustav og bukkene på Toten

 

Link til høringsdokumenter

Send gjerne innspill til Mattilsynet, om du ikke ønsker å sende dette selv, send gjerne dine synspunkter til post@norboer.no ,  så tar vi det med i vår behandling av høringsforslaget.

Styret i NorBoer